پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان جراحی عمومی اراک
اراک
دکتر بابک عدلی
تخصص جراحی عمومی
خیابان شهید شیرودی، ساختمان بوعلی،…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اراک
دکتر سجاد ابراهیمی
تخصص جراحی عمومی
خیابان خرم مجتمع پزشکان خرم
امکان ثبت نوبت تلفنی
اراک
دکتر مسعود اسدی
متخصص جراح عمومی
کوچه شکرایی، ساختمان پزشکان فارابی
امکان ثبت نوبت تلفنی
اراک
دکتر صدیقه شفیقی درویش
متخصص جراح عمومی
خیابان امام، جنب سینما قصرطلایی، ط…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اراک
دکتر رضا ناطوری
متخصص جراح عمومی
خیابان دکتر بهشتی، کوچه شکرائی، سا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اراک
دکتر شعبانعلی علیزاده
متخصص جراح عمومی
کوچه شکرائی، ساختمان دی
امکان ثبت نوبت تلفنی
اراک
دکتر علی رضا رستمی
جراح عمومی
خ شهید بهشتی بعد از امامزاده ساختم…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اراک
دکتر علیرضا رستمی
متخصص جراح عمومی
خیابان شهید بهشتی، جنب امامزاده، س…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اراک
دکتر سید حسین مهاجرانی
متخصص جراحی
مرکزی - اراک - اراک- خ امام- خ حصار
امکان ثبت نوبت تلفنی
اراک
دکتر سیدحسین مهاجرانی
متخصص جراح عمومی
خیابان امام، خیابان حصار
امکان ثبت نوبت تلفنی
اراک
دکتر مهرداد جلالی
جراح عمومی
خ نیسانیان مجتمع بهارستان طبقه چها…
امکان ثبت نوبت تلفنی