پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان گوارش ، کبد و آندوسکوپی کرمانشاه
کرمانشاه
دکتر محسن بهرامی
فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد بزرگسالان
پارکینگ شهرداری - روبروی هتل راه ک…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر ر امین طواف ز اده حقی
دکترای حرفه ای پزشکی
کرمانشاه
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر حمیدرضا کاشفی
گوارش
کرمانشاه
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر حسن صالح
گوارش
کرمانشاه
امکان ثبت نوبت تلفنی