پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان بیهوشی و درد کرمانشاه
کرمانشاه
دکتر بهنام برازش
متخصص بیهوشی
خ حاج محمدنقی اصفهانی ساختمان دکتر…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر پرویز شبرندی
متخصص بیهوشی
مسکن مجتمع تجاری میلاد
امکان ثبت نوبت تلفنی