تهران
محله های تهران
لیست تخصص ها
تهران
محله های تهران

مغز و اعصاب (نورولوژی) در کرمانشاه

دکتر محمدرضا اکرمی

دکتر محمدرضا اکرمی

فلوشیپ جراحی ستون فقراتجراح مغز و اعصاب و ستون فقرات
دکتر محمدرضا اکرمی
دکتر مهسا قاسمی

دکتر مهسا قاسمی

متخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات
نوبت دهی
دکتر مهسا قاسمی
دکتر شکوفه حیدری پور

دکتر شکوفه حیدری پور

متخصص مغز و اعصاب
نوبت دهی
دکتر شکوفه حیدری پور
دکتر محسن چراغی

دکتر محسن چراغی

فلوشیپ ستون فقرات و توانبخشی ، متخصص ...نوار عصب - عضله
دکتر محسن چراغی
دکتر نسرین مرادیان

دکتر نسرین مرادیان

متخصص مغز و اعصاب
نوبت دهی
دکتر نسرین مرادیان
دکتر زینب یاوری

دکتر زینب یاوری

متخصص مغز و اعصاب
نوبت دهی
دکتر زینب یاوری
دکتر لیلا افشار هزارخانی

دکتر لیلا افشار هزارخانی

متخصص مغز واعصاب - فلوشیپ سکته مغزی
نوبت دهی
دکتر لیلا افشار هزارخانی
دکتر فاطمه نمکیان

دکتر فاطمه نمکیان

متخصص مغز و اعصاب
نوبت دهی
دکتر فاطمه نمکیان
دکتر ندا نوروزی

دکتر ندا نوروزی

مغز و اعصاب و ستون فقرات
نوبت دهی
دکتر ندا نوروزی
دکتر پژمان سلیمانی

دکتر پژمان سلیمانی

متخصص جراحی مغز و اعصاب ،دیسک و ستون ...
نوبت دهی
دکتر پژمان سلیمانی
دکتر وحید صالحی فر

دکتر وحید صالحی فر

متخصص مغز و اعصاب و فلوشیپ صرع ، تشنج
نوبت دهی
دکتر وحید صالحی فر
دکتر کیوان طاهر پور

دکتر کیوان طاهر پور

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
نوبت دهی
دکتر کیوان طاهر پور
دکتر کیانوش محمدامینی

دکتر کیانوش محمدامینی

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
نوبت دهی
دکتر کیانوش محمدامینی
دکتر صمد فانی حنیفه

دکتر صمد فانی حنیفه

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
نوبت دهی
دکتر صمد فانی حنیفه
دکتر داریوش افشاری علی آباد

دکتر داریوش افشاری علی آباد

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
نوبت دهی
دکتر داریوش افشاری علی آباد
دکتر احمد جودکی

دکتر احمد جودکی

متخصص جراحی مغز و اعصاب
نوبت دهی
دکتر احمد جودکی
دکتر مصطفی صدیقی

دکتر مصطفی صدیقی

فوق تخصص مغز و اعصاب کودکانمتخصص کودکان (اطفال)
دکتر مصطفی صدیقی
دکتر پیام ساری اصلانی

دکتر پیام ساری اصلانی

متخصص مغز و اعصاب
نوبت دهی
دکتر پیام ساری اصلانی
دکتر آرش بستانی

دکتر آرش بستانی

متخصص مغز و اعصاب
نوبت دهی
دکتر آرش بستانی
دکتر رضا فتاحیان

دکتر رضا فتاحیان

متخصص جراحی مغز و اعصاب
نوبت دهی
دکتر رضا فتاحیان
دکتر سونیا هوشمند مؤید

دکتر سونیا هوشمند مؤید

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
نوبت دهی
دکتر سونیا هوشمند مؤید
دکتر سیدرضا باقری باوندپوری

دکتر سیدرضا باقری باوندپوری

متخصص جراحی مغز و اعصاب
نوبت دهی
دکتر سیدرضا باقری باوندپوری
دکتر پژمان یوسف شاهی

دکتر پژمان یوسف شاهی

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
نوبت دهی
دکتر پژمان یوسف شاهی
دکتر نازنین رزازیان

دکتر نازنین رزازیان

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
نوبت دهی
دکتر نازنین رزازیان
دکتر بهزاد جاسمی

دکتر بهزاد جاسمی

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
نوبت دهی
دکتر بهزاد جاسمی
دکتر حمیدرضا سعیدی بروجنی

دکتر حمیدرضا سعیدی بروجنی

متخصص جراحی مغز و اعصاب
نوبت دهی
دکتر حمیدرضا سعیدی بروجنی