پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان جراحی عمومی کرمانشاه
دکتر مهدی عارفی نیا
متخصص جراحی
بلوار مسکن گلها بعد از چهارراه مطه…
کرمانشاه
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر کیومرث اسلام پیا
تخصص جراحی عمومی
پارکینگ شهرداری - ساختمان اجلالیه
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر عبداله ذوالفقاری
تخصص جراحی دهان، فک و صورت
خیابان بهار - بیمارستان سجاد
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر اردشیر دوستی
تخصص جراحی عمومی
1- بیمارستان امام حسین(ع ) - درمان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر آلفرت پطروسیان آواکیان
تخصص جراحی عمومی
خیابان شریعتی
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر محسن حسن زاد آذر
متخصص جراحی عمومی
خ طالقانی روبروی درمانگاه شماره یک
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر عبدالمجید اسحق
متخصص جراحی عمومی
کرمانشاه-بلوارحاج محدتقی-جنب ساختم…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر سیدرضا حقیقیت
متخصص جراحی عمومی
بلوار حاج گل مریم
امکان ثبت نوبت تلفنی