پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان رادیولوژی و سونوگرافی کرمانشاه
کرمانشاه
دکتر ماندانا موتمنی
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
خیابان مصوری - روبروی پمپ بنزین
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر نازنین فرشچیان
دکترای حرفه ای پزشکی وتخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر الهام شبیری
دکترای حرفه ای پزشکی
خیابان پارکینگ شهرداری-روبروی هتل …
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر ناهید استینه
دکترای حرفه ای پزشکی
خیابان معلم شرقی-روبروی تامین اجتم…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر ویدا سرابی
متخصص رادیولوژی
پارکینگ شهرداری مقابل هتل راه کربلا
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر جواد حسنی نسب
پرتونگاری
خیابان معلم شرقی-روبروی تامین اجتم…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر فرهاد نعلینی
پرتونگاری
چهارراه مطهری-کلینیک ویژه دانشگاه …
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر شیرین اسعدی
متخصص رادیولوژی
بیمارستان مهدیه-بخش رادیولوژی
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر سعید عزیز پور
پرتونگاری
خیابان حاج محمد تقی اصفهانی-ساختما…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر شیرین اسماعیل اسدی
پرتونگاری
خیابان حاج محمد اصفهانی-خیابان حاج…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر محمد تقی همتی
پرتونگاری
خیابان پارکینگ شهرداری-پشت ساختمان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر بهزاد تن قطاری
پرتونگاری
خیابان حاج محمد اصفهانی-خیابان سعا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر فرید نیافر
متخصص رادیولوژی
پارکینگ شهرداری جنب داروخانه دکتر …
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر محمد مرتضایی
پرتونگاری
خیابان دانشجو -بیمارستان 520 ارتش
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر فریبرز ایمانی
پرتونگاری
خیابان امام خمینی-رادیولوژی دکتر ا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر محمود گودرزی
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر محمود جلیلی
پرتونگاری
خیابان حاج محمد اصفهانی-نرسیده به …
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر ابوالقاسم نظری
پرتونگاری
میدان شهید گمنامکوی شهید سالاری
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر شریف نظرنیا
پرتونگاری
پارکینگ شهرداری-مقابل هتل راه کربلا
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر حمید رضا سلیمانی
پرتونگاری
چهاراراه مدرس-ابتداری مطهری غربی
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر فریدون کاظم زاده
پرتونگاری
خیابان مصوری-روبروی پمپ بنزین
امکان ثبت نوبت تلفنی