دکتر فریبا هندسی در حیطه متخصص قلب و عروق ، درمان واریس و در شهر تهران به آدرس سعادت آباد خیابان بخشایش جنب بیمارستان عرفان کوچه هفدهم پلاک 81 واحد 3 مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر فریبا هندسی را به آسانی دریافت کنید.
دکتر فریبا هندسی

دکتر فریبا هندسی

متخصص قلب و عروق ، درمان واریس

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۶۲۳۵۵
۲۲۴ نفر
شنبه۱۲ اسفند
فردا
یکشنبه۱۳ اسفند
پس فردا
دوشنبه۱۴ اسفند
۳ روز دیگر
سه شنبه۱۵ اسفند
۴ روز دیگر
چهارشنبه۱۶ اسفند
۵ روز دیگر
شنبه۱۹ اسفند
۸ روز دیگر
یکشنبه۲۰ اسفند
۹ روز دیگر
دوشنبه۲۱ اسفند
سه شنبه۲۲ اسفند
چهارشنبه۲۳ اسفند
آدرس و تلفن مطب دکتر فریبا هندسی
تهرانسعادت آباد خیابان بخشایش جنب بیمارستان عرفان کوچه هفدهم پلاک 81 واحد 3

همه روزه از ساعت 10 صبح تا 22

-----------------

  021-2213****
  021-2213****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  فردا
  ۱۲ اسفند (فردا)از ساعت ۱۵ الی ۱۸
  پس فردا
  ۱۳ اسفند (پس فردا)از ساعت ۱۵ الی ۱۸
  ۳ روز دیگر
  ۱۴ اسفند (دوشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸
  ۴ روز دیگر
  ۱۵ اسفند (سه شنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸
  ۵ روز دیگر
  ۱۶ اسفند (چهارشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸
  ۸ روز دیگر
  ۱۹ اسفند (شنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸
  ۹ روز دیگر
  ۲۰ اسفند (یکشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸
  ۲۱ اسفند (دوشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸
  ۲۲ اسفند (سه شنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸
  ۲۳ اسفند (چهارشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  سعادت آباد خیابان بخشایش جنب بیمارستان عرفان کوچه هفدهم پلاک 81 واحد 3

  سعادت آباد خیابان بخشایش جنب بیمارستان عرفان کوچه هفدهم پلاک 81 واحد 3

  021-2213****
  021-2213****