کلینیک تخصصی امام حسین (ع) ( نوبت دهی تلفنی )
کلینیک فرهنگیان ۱ مشهد ( نوبت دهی تلفنی )
کلینیک شبانه روزی پیروزی ( نوبت دهی تلفنی )
درمانگاه خیریه حسین بن علی(ع) ( نوبت دهی تلفنی )

دکتر سیدحسین هژبرالساداتی  

متخصص بیماری های داخلی
  • متخصص شماره نظام : ۱۲۵۴۲۴
نوبت دهی تلفنی
کلینیک تخصصی امام حسین (ع)
مشهد
میدان 15 خرداد(فلکه ضد)_نبش خیابان امام رضا 48-کلینیک تخصصی امام حسین (ع)_
شنبه تا پنج شنبه عصرها
مسیریابی
  • ۰۵۱-۳۸۵۵****
  • ۰۵۱-۳۸۵۹****
  • ۰۵۱-۳۸۵۹****
متخصص بیماریهای داخلی(دیابت،تیروئید،گوارش،ریه،کرونا،
کلیه،رماتیسم،خون)
پذیرایی:
شنبه تا پنج شنبه عصرها
ساعات پاسخگویی:شبانه روزی
کلینیک فرهنگیان ۱ مشهد
مشهد
خیابان امام خمینی_مقابل آموزش وپرورش_کوچه سجادی_
شنبه وسه شنبه صبح ها
  • ۰۵۱-۳۲۲۳****
متخصص بیماریهای داخلی
(دیابت،تیروئید،گوارش،ریه،کرونا،کلیه، رماتیسم،خون)
ویزیت فرهنگیان محترم رایگان
کلینیک شبانه روزی پیروزی
مشهد
بولوار پیروزی_میدان حر_
یکشنبه وچهارشنبه صبح ها
  • ۰۵۱-۳۸۸۱****
متخصص بیماریهای داخلی
(دیابت،تیروئید،گوارش،ریه،کرونا،کلیه،
رماتیسم،خون)
درمانگاه خیریه حسین بن علی(ع)
مشهد
خیابان تهران_حاشیه فلکه برق_
دوشنبه صبح ها
  • ۰۵۱-۳۸۵۲****
  • ۰۵۱-۳۸۵۳****
متخصص بیماریهای داخلی
(دیابت،تیروئید،گوارش،ریه،کرونا،کلیه،
رماتیسم،خون)
روش مسیریابی خود را انتخاب نمایید

میدان 15 خرداد(فلکه ضد)_نبش خیابان امام رضا 48-کلینیک تخصصی امام حسین (ع)_ شنبه تا پنج شنبه عصرها

waze
google map
دکتر سیدحسین هژبرالساداتیمتخصص داخلی/doctor/دکتر-سیدحسین-هژبرالساداتی-مشهد/dr-11320//doctor/دکتر-سیدحسین-هژبرالساداتی-مشهد/dr-11320/ 125424https://cdn.nobat.ir/doctor/profile_photo/243319/style-drListstyle-normalVCart https://cdn.nobat.ir/doctor/profile_photo/243319/style-drListstyle-normalVCart آدرس و تلفن دکتر سیدحسین هژبرالساداتی - مشهد خیابان تهران_حاشیه فلکه برق_ دوشنبه صبح ها
مشهدمیدان 15 خرداد(فلکه ضد)_نبش خیابان امام رضا 48-کلینیک تخصصی امام حسین (ع)_ شنبه تا پنج شنبه عصرها