دکتر مصطفی حیدری در حیطه جراح - دندانپزشک و در شهر تهران به آدرس گیشا - علیالی غربی - پلاک 52 - واحد 10
شعبه دوم اندرزگو مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر مصطفی حیدری را به آسانی دریافت کنید.
دکتر مصطفی حیدری

دکتر مصطفی حیدری

جراح - دندانپزشک

نوبت دهی
دکترا شماره نظام: ۱۵۶۰۴۸
۱۳۳ نفر
شنبه۳۰ تیر
۵ روز دیگر
یکشنبه۳۱ تیر
۶ روز دیگر
دوشنبه۰۱ مرداد
۷ روز دیگر
چهارشنبه۰۳ مرداد
۹ روز دیگر
پنج شنبه۰۴ مرداد
شنبه۰۶ مرداد
یکشنبه۰۷ مرداد
دوشنبه۰۸ مرداد
چهارشنبه۱۰ مرداد
پنج شنبه۱۱ مرداد
شنبه۱۳ مرداد
یکشنبه۱۴ مرداد
دوشنبه۱۵ مرداد
چهارشنبه۱۷ مرداد
پنج شنبه۱۸ مرداد
شنبه۲۰ مرداد
یکشنبه۲۱ مرداد
دوشنبه۲۲ مرداد
چهارشنبه۲۴ مرداد
پنج شنبه۲۵ مرداد
شنبه۲۷ مرداد
یکشنبه۲۸ مرداد
دوشنبه۲۹ مرداد
چهارشنبه۳۱ مرداد
پنج شنبه۰۱ شهریور
دوشنبه۰۵ شهریور
چهارشنبه۰۷ شهریور
پنج شنبه۰۸ شهریور
شنبه۱۰ شهریور
یکشنبه۱۱ شهریور
شنبه۱۷ شهریور
یکشنبه۱۸ شهریور
دوشنبه۱۹ شهریور
چهارشنبه۲۱ شهریور
شنبه۲۴ شهریور
یکشنبه۲۵ شهریور
دوشنبه۲۶ شهریور
چهارشنبه۲۸ شهریور
پنج شنبه۲۹ شهریور
اطلاعات تکمیلی

دکتر مصطفی حیدری

دندانپزشک زیبایی

انجام کلیه خدمات دندانپزشکی زیبایی لمینیت و کامپوزیت

انجام درمان های ایمپلنت پیشرفته توسط تیم دندانپزشکی تخصصی

گیشا
تهرانگیشا - علیالی غربی - پلاک 52 - واحد 10

شعبه دوم اندرزگو
  021-8824****
  021-8824****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  ۵ روز دیگر
  ۳۰ تیر (شنبه)از ساعت ۱۲:۱۵ الی ۱۷
  ۶ روز دیگر
  ۳۱ تیر (یکشنبه)از ساعت ۱۲:۱۵ الی ۱۷
  ۷ روز دیگر
  ۱ مرداد (دوشنبه)از ساعت ۱۲:۱۵ الی ۱۷
  ۹ روز دیگر
  ۳ مرداد (چهارشنبه)از ساعت ۱۲:۱۵ الی ۱۷
  ۴ مرداد (پنج شنبه)از ساعت ۱۱ الی ۱۳:۴۵
  ۶ مرداد (شنبه)از ساعت ۱۲:۱۵ الی ۱۷
  ۷ مرداد (یکشنبه)از ساعت ۱۲:۱۵ الی ۱۷
  ۸ مرداد (دوشنبه)از ساعت ۱۲:۱۵ الی ۱۷
  ۱۰ مرداد (چهارشنبه)از ساعت ۱۲:۱۵ الی ۱۷
  ۱۱ مرداد (پنج شنبه)از ساعت ۱۱ الی ۱۳:۴۵
  ۱۳ مرداد (شنبه)از ساعت ۱۲:۱۵ الی ۱۷
  ۱۴ مرداد (یکشنبه)از ساعت ۱۲:۱۵ الی ۱۷
  ۱۵ مرداد (دوشنبه)از ساعت ۱۲:۱۵ الی ۱۷
  ۱۷ مرداد (چهارشنبه)از ساعت ۱۲:۱۵ الی ۱۷
  ۱۸ مرداد (پنج شنبه)از ساعت ۱۱ الی ۱۳:۴۵
  ۲۰ مرداد (شنبه)از ساعت ۱۲:۱۵ الی ۱۷
  ۲۱ مرداد (یکشنبه)از ساعت ۱۲:۱۵ الی ۱۷
  ۲۲ مرداد (دوشنبه)از ساعت ۱۲:۱۵ الی ۱۷
  ۲۴ مرداد (چهارشنبه)از ساعت ۱۲:۱۵ الی ۱۷
  ۲۵ مرداد (پنج شنبه)از ساعت ۱۱ الی ۱۳:۴۵
  ۲۷ مرداد (شنبه)از ساعت ۱۲:۱۵ الی ۱۷
  ۲۸ مرداد (یکشنبه)از ساعت ۱۲:۱۵ الی ۱۷
  ۲۹ مرداد (دوشنبه)از ساعت ۱۲:۱۵ الی ۱۷
  ۳۱ مرداد (چهارشنبه)از ساعت ۱۲:۱۵ الی ۱۷
  ۱ شهریور (پنج شنبه)از ساعت ۱۱ الی ۱۳:۴۵
  ۵ شهریور (دوشنبه)از ساعت ۱۲:۱۵ الی ۱۷
  ۷ شهریور (چهارشنبه)از ساعت ۱۲:۱۵ الی ۱۷
  ۸ شهریور (پنج شنبه)از ساعت ۱۱ الی ۱۳:۴۵
  ۱۰ شهریور (شنبه)از ساعت ۱۲:۱۵ الی ۱۷
  ۱۱ شهریور (یکشنبه)از ساعت ۱۲:۱۵ الی ۱۷
  ۱۷ شهریور (شنبه)از ساعت ۱۲:۱۵ الی ۱۷
  ۱۸ شهریور (یکشنبه)از ساعت ۱۲:۱۵ الی ۱۷
  ۱۹ شهریور (دوشنبه)از ساعت ۱۲:۱۵ الی ۱۷
  ۲۱ شهریور (چهارشنبه)از ساعت ۱۲:۱۵ الی ۱۷
  ۲۴ شهریور (شنبه)از ساعت ۱۲:۱۵ الی ۱۷
  ۲۵ شهریور (یکشنبه)از ساعت ۱۲:۱۵ الی ۱۷
  ۲۶ شهریور (دوشنبه)از ساعت ۱۲:۱۵ الی ۱۷
  ۲۸ شهریور (چهارشنبه)از ساعت ۱۲:۱۵ الی ۱۷
  ۲۹ شهریور (پنج شنبه)از ساعت ۱۱ الی ۱۳:۴۵
  کسانی که دکتر مصطفی حیدری را پیشنهاد میکنند:
  سرکار خانم دکتر آذر حیدری دندان پزشکی سرکار خانم دکتر آذر حیدری
  اینستاگرام دکتر مصطفی حیدری

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  گیشا

  گیشا - علیالی غربی - پلاک 52 - واحد 10

  شعبه دوم اندرزگو

  021-8824****
  021-8824****