دکتر مصطفی حیدری در حیطه جراح - دندانپزشک و در شهر تهران به آدرس گیشا - علیالی غربی - پلاک 52 - واحد 10
شعبه دوم اندرزگو مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر مصطفی حیدری را به آسانی دریافت کنید.
دکتر مصطفی حیدری

دکتر مصطفی حیدری

جراح - دندانپزشک

نوبت دهی
دکترا شماره نظام: ۱۵۶۰۴۸
۹۱ نفر
چهارشنبه۰۹ اسفند
۴ روز دیگر
پنج شنبه۱۰ اسفند
۵ روز دیگر
چهارشنبه۱۶ اسفند
پنج شنبه۱۷ اسفند
اطلاعات تکمیلی

دکتر مصطفی حیدری

دندانپزشک زیبایی

انجام کلیه خدمات دندانپزشکی زیبایی لمینیت و کامپوزیت

انجام درمان های ایمپلنت پیشرفته توسط تیم دندانپزشکی تخصصی

گیشا
تهرانگیشا - علیالی غربی - پلاک 52 - واحد 10

شعبه دوم اندرزگو
  021-8824****
  021-8824****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  ۴ روز دیگر
  ۹ اسفند (چهارشنبه)از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۷
  ۵ روز دیگر
  ۱۰ اسفند (پنج شنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۴:۳۰
  ۱۶ اسفند (چهارشنبه)از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۷
  ۱۷ اسفند (پنج شنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۴:۳۰
  کسانی که دکتر مصطفی حیدری را پیشنهاد میکنند:
  سرکار خانم دکتر آذر حیدری دندان پزشکی سرکار خانم دکتر آذر حیدری
  اینستاگرام دکتر مصطفی حیدری

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  گیشا

  گیشا - علیالی غربی - پلاک 52 - واحد 10

  شعبه دوم اندرزگو

  021-8824****
  021-8824****