دکتر عباس گشاده رو در حیطه متخصص جراحی لثه و ایمپلنت و دارای بورد تخصصی هیات علمی دانشگاه در شهر تهران به آدرس تهران،زعفرانیه ،خیابان اعجازی، جنب بانک ملی شعبه آصف، پلاک 49،واحد6 مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر عباس گشاده رو را به آسانی دریافت کنید.
دکتر عباس گشاده رو

دکتر عباس گشاده رو

متخصص جراحی لثه و ایمپلنت

دارای بورد تخصصی هیات علمی دانشگاه

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۱۱۵۰۳۳
دوشنبه۰۷ اسفند
پس فردا
سه شنبه۰۸ اسفند
۳ روز دیگر
چهارشنبه۰۹ اسفند
۴ روز دیگر
شنبه۱۲ اسفند
۷ روز دیگر
دکتر عباس گشاده رو متخصص جراحی لثه و ایمپلنت
تهرانتهران،زعفرانیه ،خیابان اعجازی، جنب بانک ملی شعبه آصف، پلاک 49،واحد6

10 الی 20

  0912044****
  021-2670****
  021-2670****
  021-2635****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  پس فردا
  ۷ اسفند (پس فردا)از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۲۰:۳۰
  ۳ روز دیگر
  ۸ اسفند (سه شنبه)از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۲۰:۳۰
  ۴ روز دیگر
  ۹ اسفند (چهارشنبه)از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۲۰:۳۰
  ۷ روز دیگر
  ۱۲ اسفند (شنبه)از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۲۰:۳۰
  اینستاگرام دکتر عباس گشاده رو

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  دکتر عباس گشاده رو متخصص جراحی لثه و ایمپلنت

  تهران،زعفرانیه ،خیابان اعجازی، جنب بانک ملی شعبه آصف، پلاک 49،واحد6

  0912044****
  021-2670****
  021-2670****
  021-2635****