دکتر آیدین صورتگر در حیطه متخصص درمان ریشه دندان (اندودانتیست) و در شهر تهران به آدرس تهران، میدان فاطمی، کوچه بهرام مصیری، پلاک 9، طبقه2، واحد 4 مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر آیدین صورتگر را به آسانی دریافت کنید.
دکتر آیدین صورتگر

دکتر آیدین صورتگر

متخصص درمان ریشه دندان (اندودانتیست)

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۱۳۲۱۲۶
شنبه۱۸ آذر
امروز
یکشنبه۱۹ آذر
فردا
دوشنبه۲۰ آذر
پس فردا
سه شنبه۲۱ آذر
۳ روز دیگر
شنبه۲۵ آذر
۷ روز دیگر
دوشنبه۲۷ آذر
۹ روز دیگر
سه شنبه۲۸ آذر
یکشنبه۰۳ دی
دوشنبه۰۴ دی
سه شنبه۰۵ دی
شنبه۰۹ دی
یکشنبه۱۰ دی
دوشنبه۱۱ دی
سه شنبه۱۲ دی
شنبه۱۶ دی
یکشنبه۱۷ دی
دوشنبه۱۸ دی
سه شنبه۱۹ دی
اطلاعات تکمیلی

دکتر آیدین صورتگر

متخصص جراحی و درمان ریشه دندان (اندودانتیست)

رتبه یک رقمی کنکور سراسری منطقه ۱ در رشته تجربی سال ۱۳۸۴

رتبه اول دانش آموختگان دندانپزشکی عمومی دانشکده دندانپزشکی مشهد

عضو بنیاد ملی نخبگان

رتبه برتر برد تخصصی کشوری

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دارای مقالات متعدد در مجلات معتبر علمی داخلی و بین المللی

داور ژورنالهای معتبر دندانپزشکیخدمات تخصصی مطب:

درمان ریشه دندان

درمان مجدد ریشه دندان هایی که درمان قبلی آنها با شکست مواجه شده است

وایتال پالپ تراپی و اپکسوژنزیس

درمان ریشه دندانهای دائمی با ریشه نابالغ در کودکان و نوجوانان

جراحی انتهای ریشه

درمان های رژنراتیو دندان

درمان صدمات تروماتیک (ضربه) به دندان ها

درمان تحلیل ریشه

درمان ریشه دندان ها با پیچیدگی های آناتومیک

درمان ریشه در افراد با مشکلات و بیماری های پزشکی

کلیه درمان ها با مواد، وسایل و تجهیزات نوین و به روز و تحت با رعایت کامل پروتکل های کنترل عفونت و استریلیزاسیون انجام میشود.

مطب تخصصی دکتر آیدین صورتگر
تهرانتهران، میدان فاطمی، کوچه بهرام مصیری، پلاک 9، طبقه2، واحد 4

شنبه، یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه، ساعت 13 تا ۱۹

  021-8892****
  021-8892****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  امروز
  ۱۸ آذر (امروز)از ساعت ۱۴ الی ۱۷:۳۰
  فردا
  ۱۹ آذر (فردا)از ساعت ۱۴ الی ۱۷:۳۰
  پس فردا
  ۲۰ آذر (پس فردا)از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۷
  ۳ روز دیگر
  ۲۱ آذر (سه شنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۸
  ۷ روز دیگر
  ۲۵ آذر (شنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۷:۳۰
  ۹ روز دیگر
  ۲۷ آذر (دوشنبه)از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۷
  ۲۸ آذر (سه شنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۸
  ۳ دی (یکشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۷:۳۰
  ۴ دی (دوشنبه)از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۷
  ۵ دی (سه شنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۸
  ۹ دی (شنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۷:۳۰
  ۱۰ دی (یکشنبه)از ساعت ۱۳ الی ۱۷:۴۵
  ۱۱ دی (دوشنبه)از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۷
  ۱۲ دی (سه شنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۸
  ۱۶ دی (شنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۷:۳۰
  ۱۷ دی (یکشنبه)از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۷:۴۵
  ۱۸ دی (دوشنبه)از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۷
  ۱۹ دی (سه شنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۸
  کسانی که دکتر آیدین صورتگر را پیشنهاد میکنند:
  سرکار خانم دکتر ملیحه لطفیان دندان پزشکی سرکار خانم دکتر ملیحه لطفیان
  اینستاگرام دکتر آیدین صورتگر

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  مطب تخصصی دکتر آیدین صورتگر

  تهران، میدان فاطمی، کوچه بهرام مصیری، پلاک 9، طبقه2، واحد 4

  مطب تخصصی دکتر آیدین صورتگر

  تهران، میدان فاطمی، کوچه بهرام مصیری، پلاک 9، طبقه2، واحد 4

  021-8892****
  021-8892****