دکتر رضا کفاش نیری

دکتر رضا کفاش نیری

فلوشیپ سرطان دستگاه ادراری و تناسلی (اوروانکولوژی)

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورولوژی)

نوبت دهی
فلوشیپ شماره نظام: ۹۱۹۳۸
۸۶ نفر
آدرس و تلفن مطب دکتر رضا کفاش نیری
زنجانجاده گاوازنگ، مرکز آموزشی درمانی تخصصی و فوق تخصصی آیت ا... موسوی
  024-3313****
  مطب های دیگر با تخصص مشابه

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  جاده گاوازنگ، مرکز آموزشی درمانی تخصصی و فوق تخصصی آیت ا... موسوی

  024-3313****