دکتر حسن زمانی در حیطه tوق تخصص قلب جنین. کودکان و نوجوانان و اکوکاردیوگرافی جنین ، اینترونشنال کاردیولوژی در شهر تهران به آدرس سعادت آباد - خیابان بخشایش جنب بیمارستان عرفان برج عرفان طبقه هفتم واحد ۷۰۴ مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر حسن زمانی را به آسانی دریافت کنید.
دکتر حسن زمانی

دکتر حسن زمانی

tوق تخصص قلب جنین. کودکان و نوجوانان

اکوکاردیوگرافی جنین ، اینترونشنال کاردیولوژی

نوبت دهی
فوق‌تخصص شماره نظام: ۶۶۲۴۵
۱۲۵ نفر
شنبه۱۸ آذر
امروز
یکشنبه۱۹ آذر
فردا
دوشنبه۲۰ آذر
پس فردا
سه شنبه۲۱ آذر
۳ روز دیگر
چهارشنبه۲۲ آذر
۴ روز دیگر
پنج شنبه۲۳ آذر
۵ روز دیگر
دوشنبه۲۷ آذر
۹ روز دیگر
سه شنبه۲۸ آذر
چهارشنبه۲۹ آذر
پنج شنبه۳۰ آذر
شنبه۰۲ دی
یکشنبه۰۳ دی
دوشنبه۰۴ دی
سه شنبه۰۵ دی
چهارشنبه۰۶ دی
پنج شنبه۰۷ دی
شنبه۰۹ دی
دکتر حسن زمانی مرکز قلب جنین و کودک امید
تهرانسعادت آباد - خیابان بخشایش جنب بیمارستان عرفان برج عرفان طبقه هفتم واحد ۷۰۴

ساعات کار مطب:

همه روزه ۱۲ الی 19 عصر

  0912074****
  021-2211****
  021-2211****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  امروز
  ۱۸ آذر (امروز)از ساعت ۱۴ الی ۱۹
  فردا
  ۱۹ آذر (فردا)از ساعت ۱۴ الی ۱۹
  پس فردا
  ۲۰ آذر (پس فردا)از ساعت ۱۴ الی ۱۹
  ۳ روز دیگر
  ۲۱ آذر (سه شنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۹
  ۴ روز دیگر
  ۲۲ آذر (چهارشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۹
  ۵ روز دیگر
  ۲۳ آذر (پنج شنبه)از ساعت ۱۳:۴۵ الی ۱۸
  ۹ روز دیگر
  ۲۷ آذر (دوشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۹
  ۲۸ آذر (سه شنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۹
  ۲۹ آذر (چهارشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۹
  ۳۰ آذر (پنج شنبه)از ساعت ۱۳:۴۵ الی ۱۸
  ۲ دی (شنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۹
  ۳ دی (یکشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۹
  ۴ دی (دوشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۹
  ۵ دی (سه شنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۹
  ۶ دی (چهارشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۹
  ۷ دی (پنج شنبه)از ساعت ۱۳:۴۵ الی ۱۸
  ۹ دی (شنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۹
  کسانی که دکتر حسن زمانی را پیشنهاد میکنند:
  سرکار خانم زهرا اسماعیل زاده مقدم مامایی سرکار خانم زهرا اسماعیل زاده مقدم
  اینستاگرام دکتر حسن زمانی

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  دکتر حسن زمانی مرکز قلب جنین و کودک امید

  سعادت آباد - خیابان بخشایش جنب بیمارستان عرفان برج عرفان طبقه هفتم واحد ۷۰۴

  0912074****
  021-2211****
  021-2211****