ورود پزشکان + معرفی مطب جدید پرسش و پاسخ پزشکی

دکتر حسن پورمشتاقفوق تخصص عفونی کودکانhttps://nobat.ir/3457/https://nobat.ir/3457/ 43411https://nobat.ir/office/profile_photo/104995/style-drListhttps://nobat.ir/office/profile_photo/104995/style-drList
تهران1- بیمارستان لقمان حکیم - خیابان کارگر جنوبی - خیابان کمالی - کلینیک ویژه - عصر روزهای زوج - ساعت 2 الی 5 عصر تلفن : 55424230- 55424231- 55424233- 55424234- 55424235 2 - بیمارستان شهدا تجریش - عصر روزهای یکشنبه و صبح روزهای سه شنبه- کلینیک ویژه - ساعت 2 الی 5 تلفن 22749201