پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان دندان پزشکی کرمانشاه
دکتر الهام سلطانی مهر
متخصص دندانپزشکی کودکان و نوجوانان
دبیراعظم کوی زرافشانی(دبیراعظم ساب…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کلینیک تخصصی رادیولوژی دهان، فک و صورت تابا
دکتر احسان بهرام پور
دبیراعظم روبروی پاساژ میرداماد کوچ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
دکتر رضا خزایی
جراح دندانپزشک
مسکن بلوار گلها ساختمان سونوگرافی …
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر بهرام عزیزی
تخصص جراحی دهان، فک و صورت
بلوار شهید بهشتی - بیمارستان آیت ا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر مجید رضائی
تخصص جراحی دهان، فک و صورت
خیابان جوانشیر - روبروی حاج محمد ت…
امکان ثبت نوبت تلفنی