تهران
محله های تهران
لیست تخصص ها
تهران
محله های تهران

لیست دکترهای داخلی در تبریز

دکتر سعید جهانشاهلو

دکتر سعید جهانشاهلو

فوق تخصص ریه، آسم و آلرژیمتخصص داخلی
دکتر سعید جهانشاهلو
دکتر پریناز کنعانی

دکتر پریناز کنعانی

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر پریناز کنعانی
دکتر سهیلا ولی زاده

دکتر سهیلا ولی زاده

غدد ومتابولیسم
نوبت دهی
دکتر سهیلا ولی زاده
دکتر شیوا ابراهیمی

دکتر شیوا ابراهیمی

فوق تخصص ریه و مراقبتهای ویژهمتخصص داخلی
دکتر شیوا ابراهیمی
دکتر رویا صدقی

دکتر رویا صدقی

فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد بالغین
نوبت دهی
دکتر رویا صدقی
دکتر علی حسین ولی وند

دکتر علی حسین ولی وند

فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان
نوبت دهی
دکتر علی حسین ولی وند
دکتر امیرحسین پیروی

دکتر امیرحسین پیروی

فوق تخصص روماتولوژیمتخصص داخلی
دکتر امیرحسین پیروی
دکتر زهرا نورپناه

دکتر زهرا نورپناه

بورد فوق تخصص گوارش وکبد بزرگسالان
نوبت دهی
دکتر زهرا نورپناه
دکتر ساناز ابراهیمیان

دکتر ساناز ابراهیمیان

فوق تخصص روماتولوژی
نوبت دهی
دکتر ساناز ابراهیمیان
دکتر فرید رشیدی

دکتر فرید رشیدی

فوق تخصص ریه و مراقبتهای ویژه
نوبت دهی
دکتر فرید رشیدی
دکتر غلامرضا رهبری بنائیان

دکتر غلامرضا رهبری بنائیان

فوق تخصص ریه کودکانمتخصص کودکان (اطفال)
دکتر غلامرضا رهبری بنائیان
دکتر حسین نامدار

دکتر حسین نامدار

فوق تخصص قلب و عروقفلوشیپ اکوکاردیوگرافی
دکتر حسین نامدار
دکتر مصطفی اصغریان

دکتر مصطفی اصغریان

فوق تخصص بیماری های کلیه ، فشارخون ، ...
نوبت دهی
دکتر مصطفی اصغریان
دکتر پرویز اسدی

دکتر پرویز اسدی

متخصص بیماری های داخلی
نوبت دهی
دکتر پرویز اسدی
دکتر آرش احمدی

دکتر آرش احمدی

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر آرش احمدی
دکتر بهاره امانی فر

دکتر بهاره امانی فر

فوق تخصص روماتولوژی
نوبت دهی
دکتر بهاره امانی فر
دکتر ترانه مجیدی

دکتر ترانه مجیدی

فوق تخصص بیماریهای کلیه (بزرگسالان )فشار خون و پیوند کلیه
دکتر ترانه مجیدی
دکتر محمدحسین رحیمی راد

دکتر محمدحسین رحیمی راد

فوق تخصص ریه و بیماری های تنفسی (استا...متخصص داخلی
دکتر محمدحسین رحیمی راد
دکتر مهدی ندیری

دکتر مهدی ندیری

فوق تخصص بیماریهای ریویمتخصص داخلی
دکتر مهدی ندیری
دکتر بیتا رهبری

دکتر بیتا رهبری

متخصص داخلی ، فوق تخصص روماتولوژی
نوبت دهی
دکتر بیتا رهبری
دکتر زین العابدین نورچشمه

دکتر زین العابدین نورچشمه

فوق تخصص غدد درون ریز ، رشد و متابولیسم
نوبت دهی
دکتر زین العابدین نورچشمه
دکتر ایوب ابراهیمی

دکتر ایوب ابراهیمی

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان
نوبت دهی
دکتر ایوب ابراهیمی
دکتر لیلا محمودی

دکتر لیلا محمودی

متخصص بیماری های داخلی
نوبت دهی
دکتر لیلا محمودی
دکتر آذر دست رنجی

دکتر آذر دست رنجی

فوق تخصص ریه و آسم کودکان و متخصص کودکان
نوبت دهی
دکتر آذر دست رنجی
دکتر امیرحسین جعفری روحی

دکتر امیرحسین جعفری روحی

فوق تخصص ریه کودکانمتخصص کودکان (اطفال)
دکتر امیرحسین جعفری روحی
دکتر شهرزاد یحیوی

دکتر شهرزاد یحیوی

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر شهرزاد یحیوی
دکتر یوسف کوه سلطانی

دکتر یوسف کوه سلطانی

فوق تخصص قلب و عروق
نوبت دهی
دکتر یوسف کوه سلطانی
دکتر میرحبیب ضیائی اسکوئی

دکتر میرحبیب ضیائی اسکوئی

متخصص بیماری های داخلی
نوبت دهی
دکتر میرحبیب ضیائی اسکوئی
دکتر کیسان قدم خیر

دکتر کیسان قدم خیر

متخصص بیماری های داخلی
نوبت دهی
دکتر کیسان قدم خیر
دکتر زهرا نوارباف محمدی

دکتر زهرا نوارباف محمدی

فوق تخصص ریه
نوبت دهی
دکتر زهرا نوارباف محمدی
دکتر حسین غلامی

دکتر حسین غلامی

متخصص بیماری های داخلیگوارش آندوسکوپی و کولونوسکوپی
دکتر حسین غلامی
دکتر ابوالفضل استادی

دکتر ابوالفضل استادی

متخصص داخلی و آندوسکوپیست
نوبت دهی
دکتر ابوالفضل استادی
دکتر محمدجاهد فرجزاده پل سنگی

دکتر محمدجاهد فرجزاده پل سنگی

متخصص داخلیدیابت ، کلیه ، روماتیسم، ریه ، گوارش
دکتر محمدجاهد فرجزاده پل سنگی
دکتر فرناز توکلی

دکتر فرناز توکلی

متخصص بیماریهای داخلی
نوبت دهی
دکتر فرناز توکلی
دکتر فاروق فقهی کوچه باغ

دکتر فاروق فقهی کوچه باغ

متخصص بیماریهای داخلی
نوبت دهی
دکتر فاروق فقهی کوچه باغ
دکتر وحید عبدل زاده

دکتر وحید عبدل زاده

متخصص داخلی - آندوسکوپی
نوبت دهی
دکتر وحید عبدل زاده
دکتر ندا بهاورنیا

دکتر ندا بهاورنیا

متخصص بیماریهای داخلی
نوبت دهی
دکتر ندا بهاورنیا
دکتر سید صدرالدین راثی هاشمی

دکتر سید صدرالدین راثی هاشمی

فوق تخصص کلیه و فشار خون و پیوند کلیه
نوبت دهی
دکتر سید صدرالدین راثی هاشمی
دکتر کمال بوستانی

دکتر کمال بوستانی

بورد فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالاندوره تکمیلی ERCP و اندوسونوگرافی (EUS)
دکتر کمال بوستانی
دکتر محمد حسین صومی

دکتر محمد حسین صومی

فوق تخصص بیماریهای گوارش و کبدمتخصص داخلی
دکتر محمد حسین صومی
دکتر مهتاب رضازاده

دکتر مهتاب رضازاده

متخصص بیماریهای داخلی
نوبت دهی
دکتر مهتاب رضازاده
دکتر محسن شکارچی

دکتر محسن شکارچی

فوق تخصص کلیه و مجاری ادراری و مثانه ...
نوبت دهی
دکتر محسن شکارچی
دکتر فریناز امیری کار

دکتر فریناز امیری کار

فوق تخصص ریه کودکان
نوبت دهی
دکتر فریناز امیری کار
دکتر جواد زینالی

دکتر جواد زینالی

فوق تخصص کلیه و فشار خون ( نفرولوژی )متخصص داخلی ( دیابت و تیروئید )
دکتر جواد زینالی
دکتر محسن علیلو

دکتر محسن علیلو

متخصص داخلی - آندوسکوپی
نوبت دهی
دکتر محسن علیلو
دکتر سید محمد بقایی اسکویی

دکتر سید محمد بقایی اسکویی

فوق تخصص گوارش و کبد
نوبت دهی
دکتر سید محمد بقایی اسکویی
دکتر سید محمد صدرکبیر

دکتر سید محمد صدرکبیر

فوق تخصص گوارش و کبد
نوبت دهی
دکتر سید محمد صدرکبیر
دکتر ناصر حاجوی

دکتر ناصر حاجوی

فوق تخصص گوارش و کبد و اندوسکوپی
نوبت دهی
دکتر ناصر حاجوی
دکتر لیلا نامور

دکتر لیلا نامور

فوق تخصص ریه و مراقبتهای ویژه
نوبت دهی
دکتر لیلا نامور
دکتر شبنم صالحی

دکتر شبنم صالحی

فوق تخصص بیماریهای کلیه ، نفرولوژیست
نوبت دهی
دکتر شبنم صالحی
دکتر رزیتا علیزاده شالچی

دکتر رزیتا علیزاده شالچی

فوق تخصص گوارش کبد وآندوسکوبیدوره تکمیلی گوارش از کانادا
دکتر رزیتا علیزاده شالچی
دکتر آیلار فضل زاده

دکتر آیلار فضل زاده

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر آیلار فضل زاده
دکتر آرزو قاسم بگلو

دکتر آرزو قاسم بگلو

روماتولوژی ، روماتیسم مفصل استخوان ، ...
نوبت دهی
دکتر آرزو قاسم بگلو
دکتر محمدرضا غفاری

دکتر محمدرضا غفاری

فوق تخصص ریه و مراقبتهای ویژه
نوبت دهی
دکتر محمدرضا غفاری
دکتر مرتضی محمدپور

دکتر مرتضی محمدپور

فوق تخصص خون و انکولوژی بالغین
نوبت دهی
دکتر مرتضی محمدپور
دکتر فرامرز حرفه دوست

دکتر فرامرز حرفه دوست

فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و مت...تخصص بیماری های داخلی
دکتر فرامرز حرفه دوست
دکتر سید جواد کیانی

دکتر سید جواد کیانی

فوق تخصص غدد درون ریز
نوبت دهی
دکتر سید جواد کیانی
دکتر فرانک موسی پور

دکتر فرانک موسی پور

متخصص بیماری های داخلی
نوبت دهی
دکتر فرانک موسی پور
دکتر ولی احمدی

دکتر ولی احمدی

فوق تخصص غدد و متابولیسم (اندوکرینولوژی)متخصص داخلی
دکتر ولی احمدی
دکتر حسین ساطع

دکتر حسین ساطع

فلوشیپ اکوکاردیوگرافیفوق تخصص قلب و عروق
دکتر حسین ساطع
دکتر اصغر فدائی حقی

دکتر اصغر فدائی حقی

فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق ب...فوق تخصص قلب و عروق
دکتر اصغر فدائی حقی
دکتر علی قدیری اصل نوبری

دکتر علی قدیری اصل نوبری

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر علی قدیری اصل نوبری
دکتر منیره علیپور امتنانی

دکتر منیره علیپور امتنانی

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر منیره علیپور امتنانی
دکتر رحیم شکرانی هوشمند

دکتر رحیم شکرانی هوشمند

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر رحیم شکرانی هوشمند
دکتر مریم زادشکویان

دکتر مریم زادشکویان

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر مریم زادشکویان
دکتر لیلا محبوبی

دکتر لیلا محبوبی

فوق تخصص روماتولوژی کودکان
نوبت دهی
دکتر لیلا محبوبی
دکتر ساناز کریمی اول

دکتر ساناز کریمی اول

فوق تخصص غدد درونریز و متابولیسم (اند...متخصص داخلی
دکتر ساناز کریمی اول
دکتر مریم قاسم زاده

دکتر مریم قاسم زاده

فوق تخصص ریهمتخصص داخلی
دکتر مریم قاسم زاده
دکتر ایرج قربانی گلزاری نژاد

دکتر ایرج قربانی گلزاری نژاد

فوق تخصص قلب و عروقمتخصص داخلی
دکتر ایرج قربانی گلزاری نژاد
دکتر سکینه خاتون شریف

دکتر سکینه خاتون شریف

فوق تخصص روماتولوژیمتخصص داخلی
دکتر سکینه خاتون شریف
دکتر محمد رضا جعفری نخجوانی

دکتر محمد رضا جعفری نخجوانی

فوق تخصص روماتولوژیمتخصص داخلی
دکتر محمد رضا جعفری نخجوانی
دکتر محمدرضا تابان صادقی

دکتر محمدرضا تابان صادقی

فوق تخصص قلب و عروقمتخصص داخلی
دکتر محمدرضا تابان صادقی
دکتر جاوید صفا

دکتر جاوید صفا

فوق تخصص کلیه بزرگسالان (نفرولوژی بزر...متخصص داخلی
دکتر جاوید صفا
دکتر اکبر شریفی

دکتر اکبر شریفی

فوق تخصص ریهمتخصص داخلی
دکتر اکبر شریفی
دکتر میترا نیافر

دکتر میترا نیافر

فوق تخصص غدد درونریز و متابولیسم (اند...متخصص داخلی
دکتر میترا نیافر
دکتر مجید مبصری

دکتر مجید مبصری

فوق تخصص غدد و متابولیسم (اندوکرینولوژی)متخصص داخلی
دکتر مجید مبصری
دکتر منوچهر خوش باطن

دکتر منوچهر خوش باطن

فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالانمتخصص داخلی
دکتر منوچهر خوش باطن
دکتر زین العابدین ابراهیم زاده

دکتر زین العابدین ابراهیم زاده

فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالانمتخصص داخلی
دکتر زین العابدین ابراهیم زاده
دکتر رضا قره محمدلو

دکتر رضا قره محمدلو

فوق تخصص ریهمتخصص داخلی
دکتر رضا قره محمدلو
دکتر امیر بهرامی

دکتر امیر بهرامی

فوق تخصص غدد و متابولیسم (اندوکرینولوژی)متخصص داخلی
دکتر امیر بهرامی
دکتر کورش مسندی شیرازی نژاد

دکتر کورش مسندی شیرازی نژاد

فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالانمتخصص داخلی
دکتر کورش مسندی شیرازی نژاد
دکتر مجید مرتضوی

دکتر مجید مرتضوی

فوق تخصص کلیه بزرگسالان (نفرولوژی بزر...متخصص داخلی
دکتر مجید مرتضوی
دکتر علی رضا نیکان فر

دکتر علی رضا نیکان فر

فوق تخصص خون و سرطان بزرگسالان (هماتو...متخصص داخلی
دکتر علی رضا نیکان فر
دکتر راهب داوری فرید

دکتر راهب داوری فرید

فوق تخصص قلب و عروقمتخصص داخلی
دکتر راهب داوری فرید
دکتر ناصر آقا محمدزاده

دکتر ناصر آقا محمدزاده

فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم (ان...متخصص داخلی
دکتر ناصر آقا محمدزاده
دکتر محمدتقی تاری وردیان

دکتر محمدتقی تاری وردیان

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر محمدتقی تاری وردیان
دکتر مسعود سفید موی آذر

دکتر مسعود سفید موی آذر

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر مسعود سفید موی آذر
دکتر نیما هوجقانی

دکتر نیما هوجقانی

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر نیما هوجقانی
دکتر تورج روستا

دکتر تورج روستا

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر تورج روستا
دکتر سهیل تیموری

دکتر سهیل تیموری

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر سهیل تیموری
دکتر حامد ولی زاده

دکتر حامد ولی زاده

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر حامد ولی زاده
دکتر علیرضا غفاری باویل علیائی

دکتر علیرضا غفاری باویل علیائی

متخصص ریه
نوبت دهی
دکتر علیرضا غفاری باویل علیائی
دکتر بهمن رفیع زاده

دکتر بهمن رفیع زاده

متخصص ایمنی شناسی بالینی
نوبت دهی
دکتر بهمن رفیع زاده
دکتر سیدیعقوب مؤدب

دکتر سیدیعقوب مؤدب

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر سیدیعقوب مؤدب
دکتر فاطمه آدی بیگ

دکتر فاطمه آدی بیگ

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر فاطمه آدی بیگ
دکتر بهمن یحیی پور

دکتر بهمن یحیی پور

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر بهمن یحیی پور
دکتر احد نجارصادقی

دکتر احد نجارصادقی

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر احد نجارصادقی
دکتر ابراهیم موید

دکتر ابراهیم موید

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر ابراهیم موید
دکتر یونس محجل صادقی

دکتر یونس محجل صادقی

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر یونس محجل صادقی
دکتر دارا کوشان

دکتر دارا کوشان

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر دارا کوشان