پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان فیزیوتراپی تبریز
کلینیک فیزیوتراپی مولوی
ماندانا مولوی
بلوار آزادی سه راه گلگشت پشت سازما…
تبریز
امکان ثبت نوبت اینترنتی
تبریز
کیوان پورقاسم
کارشناس ارشد فیزیوتراپی
خ 17 شهریورجدید روبروی آزمایشگاه م…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
امین هاشملو
کارشناس فیزیوتراپی
خیابان جمهوری، آخر راسته کوچه، اول…
امکان ثبت نوبت تلفنی