پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان طب فیزیکی و توان بخشی تبریز
تبریز
دکتر محمد رهبر
تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
بلوار آزادی - کلینیک شیخ الرئیس
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر فاروق نایبی
تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
خیابان 17 شهریور جدید ـ برج سینا ـ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر رضا نبی اللهی
تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
باغشمال - به طرف 17 شهریور - ساختم…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر سیدعلی مدینه ای
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز17شه…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر فاطمه حمدی پور
تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
آذربایجان شرقی - تبریز- اول خ طالق…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر بابک کلاهی
تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
آذربایجان شرقی - تبریز- خ آزادی- ا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر عبدالوهاب مقدم دیزج هریک
تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
چهارراه باغ شمال
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر یعقوب عبدوی
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز17شه…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر خلیل ملکی
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز17شه…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکترحسن حسنی دهخوارقانی
تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
تبریز-17 شهریور جدید-روبروی آموزش …
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر اسمعیل محمدی پاینده
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز17شه…
امکان ثبت نوبت تلفنی