دکتر مصطفی اصغریان در حیطه فوق تخصص بیماری های کلیه ، فشارخون ، پیوند و در شهر تبریز به آدرس پاستور جدید مابین ارتش و حاج جبار نایب جنب داروخانه دکتر خضری ساختمان صدرا 04135404760 مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر مصطفی اصغریان را به آسانی دریافت کنید.
دکتر مصطفی اصغریان

دکتر مصطفی اصغریان

فوق تخصص بیماری های کلیه ، فشارخون ، پیوند

نوبت دهی
فوق‌تخصص شماره نظام: ۹۷۰۰۰
مطب 1
تبریزپاستور جدید مابین ارتش و حاج جبار نایب جنب داروخانه دکتر خضری ساختمان صدرا 04135404760

روزهای یکشنبه سه شنبه پنجشنبه عصر

  041-3540****
  0903336****
  مطب 2
  تبریزخیابان گلگشت نرسیده به بیمارستان امام رضا روبروی کوی ماندانا جنب داروخانه دکتر اسیایی ساختمان ماد ط2

  شنبه دوشنبه چهارشنبه عصر

   0903336****

   لطفاً مطب مورد نظر خود را انتخاب نمایید:

   مطب 1
   دریافت نوبت اینترنتی

   تبریز پاستور جدید مابین ارتش و حاج جبار نایب جنب داروخانه دکتر خضری ساختمان صدرا 04135404760

   مطب 2
   دریافت نوبت اینترنتی

   تبریز خیابان گلگشت نرسیده به بیمارستان امام رضا روبروی کوی ماندانا جنب داروخانه دکتر اسیایی ساختمان ماد ط2

   اینستاگرام دکتر مصطفی اصغریان

   این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

   از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

   مطب 1

   پاستور جدید مابین ارتش و حاج جبار نایب جنب داروخانه دکتر خضری ساختمان صدرا 04135404760

   041-3540****
   0903336****
   مطب 2

   خیابان گلگشت نرسیده به بیمارستان امام رضا روبروی کوی ماندانا جنب داروخانه دکتر اسیایی ساختمان ماد ط2

   0903336****