پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان بیهوشی و درد تبریز
دکتر یحیی عطایی
فوق تخصصی طب تسکینی - درد
متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه
تبریز
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر مقصود پور اله وردی
متخصص بیهوشی
خیابان شمس تبریزی - ایستگاه گرو - …
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر حمید اشهری
متخصص بیهوشی
آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز- خ …
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر مسعود اسکندانی
متخصص بیهوشی
آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز-زعف…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تبریز
دکتر موسی تقی زاده ارجمند
متخصص بیهوشی
آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز17شه…
امکان ثبت نوبت تلفنی