تهران
محله های تهران
لیست تخصص ها
تهران
محله های تهران

دندان پزشکان در زنجان

دکتر مهسا علوی نامور

دکتر مهسا علوی نامور

متخصص بیماریهای دهان و فک و صورتجراح و دندانپزشک
دکتر مهسا علوی نامور
دکتر بهزاد فتحی افکاری

دکتر بهزاد فتحی افکاری

متخصص پروتزهای دندانی ، ایمپلنت و زیباییجراح - دندانپزشک ، عضو هیات علمی دانشگاه
دکتر بهزاد فتحی افکاری
دکتر راحله اخوان رسول زاده

دکتر راحله اخوان رسول زاده

متخصص جراحی لثه و ایمپلنت
نوبت دهی
دکتر راحله اخوان رسول زاده
دکتر مریم شکورشهابی

دکتر مریم شکورشهابی

متخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی
نوبت دهی
دکتر مریم شکورشهابی
دکتر رضا واحدی

دکتر رضا واحدی

متخصص درمان ریشهدندانپزشک
دکتر رضا واحدی
دکتر میثم بیگدلو

دکتر میثم بیگدلو

متخصص جراحی دهان، فک صورت - ایمپلنت
نوبت دهی
دکتر میثم بیگدلو
دکتر ایل ناز احرامی

دکتر ایل ناز احرامی

دندانپزشک متخصص ارتودنسیناهنجاری های فک و صورت
دکتر ایل ناز احرامی
دکتر پژمان نادری

دکتر پژمان نادری

دندانپزشک متخصص پروتزهای دندانی ، ایم...
نوبت دهی
دکتر پژمان نادری
دکتر عاطفه یوسفی

دکتر عاطفه یوسفی

متخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی
نوبت دهی
دکتر عاطفه یوسفی
دکتر حسین عطاالهی

دکتر حسین عطاالهی

دندانپزشک
نوبت دهی
دکتر حسین عطاالهی
دکتر مهسا فلاحی

دکتر مهسا فلاحی

جراح - دندانپزشک
نوبت دهی
دکتر مهسا فلاحی
دکتر توحید آزادنژاد

دکتر توحید آزادنژاد

دندانپزشک
نوبت دهی
دکتر توحید آزادنژاد
دکتر سانای آزادی

دکتر سانای آزادی

جراح - دندانپزشک
نوبت دهی
دکتر سانای آزادی
دکتر رضا جلیلی مقدم

دکتر رضا جلیلی مقدم

جراح - دندانپزشک
نوبت دهی
دکتر رضا جلیلی مقدم
دکتر آرش فرزان

دکتر آرش فرزان

متخصص ارتودنسی و درمان ناهنجاری های ف...
نوبت دهی
دکتر آرش فرزان
دکتر معصومه امانی

دکتر معصومه امانی

متخصص جراحی فک و صورت
نوبت دهی
دکتر معصومه امانی
دکتر مصطفی شیخی

دکتر مصطفی شیخی

متخصص ارتودنسی
نوبت دهی
دکتر مصطفی شیخی
دکتر پریسا غفاری

دکتر پریسا غفاری

متخصص دندانپزشکی کودکان و نوجوانان
نوبت دهی
دکتر پریسا غفاری
دکتر بهاره ناظمی

دکتر بهاره ناظمی

متخصص دندانپزشکی کودکان و نوجوانان
نوبت دهی
دکتر بهاره ناظمی
دکتر روح اله حسنی

دکتر روح اله حسنی

دندانپزشک عمومی
نوبت دهی
دکتر روح اله حسنی
دکتر رباب نورمحمدی

دکتر رباب نورمحمدی

متخصص بیماری های دهان ، فک و صورتدندانپزشک
دکتر رباب نورمحمدی
دکتر حسین مجیدزاده

دکتر حسین مجیدزاده

دندانپزشک
نوبت دهی
دکتر حسین مجیدزاده
دکتر نگار جوادی

دکتر نگار جوادی

متخصص اندودنتیکس (درمان ریشه)
نوبت دهی
دکتر نگار جوادی
دکتر نسیم تلخ آبی

دکتر نسیم تلخ آبی

جراح - دندانپزشک
نوبت دهی
دکتر نسیم تلخ آبی
دکتر علیرضا رسام

دکتر علیرضا رسام

دندانپزشک
نوبت دهی
دکتر علیرضا رسام
دکتر سید پیمان خاتمی

دکتر سید پیمان خاتمی

جراح . دندانپزشک
نوبت دهی
دکتر سید پیمان خاتمی
دکتر سینا میری نژاد

دکتر سینا میری نژاد

متخصص جراحی فک ، صورت و زیبایی
نوبت دهی
دکتر سینا میری نژاد
دکتر مریم مسلمیون

دکتر مریم مسلمیون

متخصص پروتزهای دندانی - ایمپلنت و زیباییاستادیار و عضو هیات علمی دانشگاه
دکتر مریم مسلمیون
دکتر محمدرضا انصاری

دکتر محمدرضا انصاری

متخصص درمان ریشه دندان
نوبت دهی
دکتر محمدرضا انصاری
دکتر حافظ آریامنش

دکتر حافظ آریامنش

دندانپزشک - متخصص پروتزهای دندانی
نوبت دهی
دکتر حافظ آریامنش
دکتر مهسا نجفی

دکتر مهسا نجفی

متخصص دندانپزشکی کودکان و نوجوانان
نوبت دهی
دکتر مهسا نجفی
دکتر ندا غلامی

دکتر ندا غلامی

دندانپزشکمتخصص بیماری های دهان و فک و صورت
دکتر ندا غلامی
دکتر شایان امینی

دکتر شایان امینی

جراح - دندانپزشک
نوبت دهی
دکتر شایان امینی
دکتر سعیده اجلی

دکتر سعیده اجلی

دندانپزشک
نوبت دهی
دکتر سعیده اجلی
دکتر محمد مهدوی

دکتر محمد مهدوی

جراح - دندان پزشک
نوبت دهی
دکتر محمد مهدوی
دکتر آذین نوریان

دکتر آذین نوریان

متخصص ارتودنسی (درمان ناهنجاری های دن...
نوبت دهی
دکتر آذین نوریان
دکتر داود مقبولی اصل

دکتر داود مقبولی اصل

جراح فک و صورتدندانپزشک
دکتر داود مقبولی اصل
دکتر پریسا کرمی

دکتر پریسا کرمی

متخصص پروتزهای دندانی ، ایمپلنت و زیبایی
نوبت دهی
دکتر پریسا کرمی
دکتر محمد جولائی

دکتر محمد جولائی

متخصص دندانپزشکی ترمیمی
نوبت دهی
دکتر محمد جولائی
دکتر مهدی رسولی راد

دکتر مهدی رسولی راد

دندانپزشک
نوبت دهی
دکتر مهدی رسولی راد
دکتر سید یاور موسوی

دکتر سید یاور موسوی

دندانپزشک
نوبت دهی
دکتر سید یاور موسوی
دکتر سیده نسترن حسنی

دکتر سیده نسترن حسنی

دندانپزشک
نوبت دهی
دکتر سیده نسترن حسنی
دکتر زهره زمانی برجسته

دکتر زهره زمانی برجسته

دندانپزشک
نوبت دهی
دکتر زهره زمانی برجسته
دکتر فریبا کریمی

دکتر فریبا کریمی

دندانپزشک
نوبت دهی
دکتر فریبا کریمی
دکتر مسعود محمدی

دکتر مسعود محمدی

دندانپزشک
نوبت دهی
دکتر مسعود محمدی