تهران
محله های تهران
لیست تخصص ها
تهران
محله های تهران

لیست دکترهای داخلی در زنجان

دکتر سمیه چهکندی

دکتر سمیه چهکندی

فوق تخصص غدد و متابولیسم بالغین
نوبت دهی
دکتر سمیه چهکندی
دکتر نوشین جلیلی

دکتر نوشین جلیلی

فوق تخصص بیماری های ریه
نوبت دهی
دکتر نوشین جلیلی
دکتر لیدا پرسه

دکتر لیدا پرسه

فوق تخصص غدد و متابولیسم
نوبت دهی
دکتر لیدا پرسه
دکتر مریم جامه شورانی

دکتر مریم جامه شورانی

فوق تخصص گوارش و کبد بالغینمتخصص داخلی
دکتر مریم جامه شورانی
دکتر زهرا عباسپور راد

دکتر زهرا عباسپور راد

فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم
نوبت دهی
دکتر زهرا عباسپور راد
دکتر حسن نیشابوری

دکتر حسن نیشابوری

فوق تخصص گوارش و کبد ، فلوشیپ ERCP تخ...اندوسکوپی و کولونوسکوپی تحت نظر متخصص...
دکتر حسن نیشابوری
دکتر رضا منصوری

دکتر رضا منصوری

فوق تخصص خون و سرطان و پیوند مغز استخوانمتخصص داخلی
دکتر رضا منصوری
دکتر عفت رفیعی

دکتر عفت رفیعی

فوق تخصص ریهمتخصص داخلی
دکتر عفت رفیعی
دکتر حسن آهنگر

دکتر حسن آهنگر

فوق تخصص قلب و عروقمتخصص داخلی
دکتر حسن آهنگر
دکتر حسین عمارلو

دکتر حسین عمارلو

خون و سرطان ( هماتولوژیست و انکولوژیست )متخصص داخلی
دکتر حسین عمارلو
دکتر محمدصادق نوین

دکتر محمدصادق نوین

متخصص بیماری های داخلی
نوبت دهی
دکتر محمدصادق نوین
دکتر نیشتمان قادری

دکتر نیشتمان قادری

متخصص بیماری های داخلی
نوبت دهی
دکتر نیشتمان قادری
دکتر مینا اسدزاده

دکتر مینا اسدزاده

فوق تخصص روماتولوژی
نوبت دهی
دکتر مینا اسدزاده
دکتر زیبا مولائی

دکتر زیبا مولائی

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکانمتخصص کودکان ( اطفال)
دکتر زیبا مولائی
دکتر سید رامین محمدی

دکتر سید رامین محمدی

متخصص بیماریهای داخلی
نوبت دهی
دکتر سید رامین محمدی
دکتر بهاره حاجی سلیمی

دکتر بهاره حاجی سلیمی

فوق تخصص کلیه بزرگسالانمتخصص داخلی
دکتر بهاره حاجی سلیمی
دکتر بیژن قبادیان

دکتر بیژن قبادیان

فوق تخصص بیماریهای غدد درونریز و متاب...متخصص داخلی
دکتر بیژن قبادیان
دکتر ستار جعفری

دکتر ستار جعفری

فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالانمتخصص داخلی
دکتر ستار جعفری
دکتر آلما فرنود

دکتر آلما فرنود

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر آلما فرنود
دکتر سیدعلی جاودان مولایی

دکتر سیدعلی جاودان مولایی

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر سیدعلی جاودان مولایی
دکتر محمدحسن رستم خانی

دکتر محمدحسن رستم خانی

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر محمدحسن رستم خانی
دکتر شاهین بشارتی کیوی

دکتر شاهین بشارتی کیوی

فوق تخصص غدد و متابولیسم (اندوکرینولوژی)متخصص داخلی
دکتر شاهین بشارتی کیوی
دکتر مینوش مقیمی

دکتر مینوش مقیمی

فوق تخصص خون و سرطان بزرگسالان (هماتو...متخصص داخلی
دکتر مینوش مقیمی
دکتر صمد قدرتی

دکتر صمد قدرتی

فوق تخصص ریهمتخصص داخلی
دکتر صمد قدرتی
دکتر علیرضا صادقی

دکتر علیرضا صادقی

فوق تخصص روماتولوژیمتخصص داخلی
دکتر علیرضا صادقی
دکتر ایوب پزشکی

دکتر ایوب پزشکی

فوق تخصص کلیه بزرگسالان (نفرولوژی بزر...
نوبت دهی
دکتر ایوب پزشکی
دکتر سعید آقاحسن کاشانی

دکتر سعید آقاحسن کاشانی

فوق تخصص ریهمتخصص داخلی
دکتر سعید آقاحسن کاشانی
دکتر حسین چیتی

دکتر حسین چیتی

فوق تخصص غدد و متابولیسم (اندوکرینولوژی)متخصص داخلی
دکتر حسین چیتی
دکتر مرتضی نظریان

دکتر مرتضی نظریان

فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالانمتخصص داخلی
دکتر مرتضی نظریان
دکتر نسرین نقیلو

دکتر نسرین نقیلو

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر نسرین نقیلو
دکتر بابک رضایی

دکتر بابک رضایی

متخصص داخلی
نوبت دهی
دکتر بابک رضایی