پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان کلیه و مجاری ادراری زنجان
دکتر محمدرضا رحمانی
جراح و متخصص کلیه (اورولوژی) - نازایی ناتوان…
چهارراه سعدی کوچه قلعه {ازمایشگاه …
زنجان
امکان ثبت نوبت تلفنی
دکتر صادق رستمی
بورد تخصصی کلیه و مجاری ادراری و تناسلی و نا…
خیابان کارگر کلینیک شفیعیه
زنجان
امکان ثبت نوبت تلفنی
زنجان
دکتر علیرضا کمالی
تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی)
زنجان- بالاتر از چهارراه انقلاب -س…
امکان ثبت نوبت تلفنی
زنجان
دکتر ناصر مرادی
تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی)
چهارراه سعدی - کوچه جنب داروخانه ش…
امکان ثبت نوبت تلفنی