تهران
محله های تهران
لیست تخصص ها
تهران
محله های تهران

مغز و اعصاب (نورولوژی) در زنجان

دکتر شیدا آرش

دکتر شیدا آرش

متخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات (نورول...
نوبت دهی
دکتر شیدا آرش
دکتر محمد تقی رئوف

دکتر محمد تقی رئوف

متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات
نوبت دهی
دکتر محمد تقی رئوف
دکتر منصور صالحی

دکتر منصور صالحی

متخصص مغز و اعصاب
نوبت دهی
دکتر منصور صالحی
دکتر نوشین یمانی

دکتر نوشین یمانی

فلوشیپ سردرد و متخصص مغز و اعصاب و ست...
نوبت دهی
دکتر نوشین یمانی
دکتر حسن بختیاری

دکتر حسن بختیاری

فوق تخصص مغز و اعصاب کودکانمتخصص کودکان (اطفال)
دکتر حسن بختیاری
دکتر فرهاد گلی پورمامودان

دکتر فرهاد گلی پورمامودان

فلوشیپ مولتیپل اسکلروزیس (اماس)متخصص مغز و اعصاب
دکتر فرهاد گلی پورمامودان
دکتر بابک خادم رهگشای

دکتر بابک خادم رهگشای

متخصص مغز و اعصاب(نورولوژی)
نوبت دهی
دکتر بابک خادم رهگشای
دکتر محمدرضا مرتضائی

دکتر محمدرضا مرتضائی

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
نوبت دهی
دکتر محمدرضا مرتضائی
دکتر مهران یوسفی

دکتر مهران یوسفی

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
نوبت دهی
دکتر مهران یوسفی
دکتر بهروز محمدی

دکتر بهروز محمدی

متخصص جراحی مغز و اعصاب
نوبت دهی
دکتر بهروز محمدی
دکتر سیدعبدالرضا قریشی

دکتر سیدعبدالرضا قریشی

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
نوبت دهی
دکتر سیدعبدالرضا قریشی
دکتر مهدی مقبولی

دکتر مهدی مقبولی

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
نوبت دهی
دکتر مهدی مقبولی
دکتر احمد ایروانی

دکتر احمد ایروانی

متخصص جراحی مغز و اعصاب
نوبت دهی
دکتر احمد ایروانی