دکتر پرویز کشاورز در حیطه متخصص ارتوپدی ( جراحی استخوان و مفاصل ) و شانه ، دست در شهر اصفهان به آدرس خیابان شمس آبادی ، چهارراه قصر ، ساختمان زرین مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر پرویز کشاورز را به آسانی دریافت کنید.
دکتر پرویز کشاورز

دکتر پرویز کشاورز

متخصص ارتوپدی ( جراحی استخوان و مفاصل )

شانه ، دست

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۳۵۶۱۹
دوشنبه۰۳ مهر
پس فردا
چهارشنبه۰۵ مهر
۴ روز دیگر
اطلاعات تکمیلی

متخصص بیماری ها و جراحی استخوان ومفاصل (متخصص ارتوپدی)

بیش از بیست سال سابقه تخصصی ارتوپدی

جراحی شانه ، دست ، اندام فوقانی

جراحی ترمیمی (پلاستیک) دست ، پا

خیابان شمس آبادی
اصفهانخیابان شمس آبادی ، چهارراه قصر ، ساختمان زرین

روزهای زوج از ساعت 17 الی 19

  031-3235****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  پس فردا
  ۳ مهر (پس فردا)از ساعت ۱۷ الی ۱۸
  ۴ روز دیگر
  ۵ مهر (چهارشنبه)از ساعت ۱۷ الی ۱۸

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  خیابان شمس آبادی

  خیابان شمس آبادی ، چهارراه قصر ، ساختمان زرین

  خیابان شمس آبادی

  خیابان شمس آبادی ، چهارراه قصر ، ساختمان زرین

  031-3235****