دکتر مهدی سوزنگر در حیطه متخصص و جراح ارتوپدی ( استخوان و مفاصل ) و در شهر اصفهان به آدرس خیابان شمس آبادی, ساختمان هزاره, جنب MRI اصفهان مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر مهدی سوزنگر را به آسانی دریافت کنید.
دکتر مهدی سوزنگر

دکتر مهدی سوزنگر

متخصص و جراح ارتوپدی ( استخوان و مفاصل )

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۸۲۲۷۴
دوشنبه۰۳ مهر
پس فردا
چهارشنبه۰۵ مهر
۴ روز دیگر
پنج شنبه۰۶ مهر
۵ روز دیگر
اطلاعات تکمیلی

دارای بورد تخصصی انگلستان(FRCS T&O) و بورد تخصصی اروپا, فلوشیپ زانو و لگن از انگلستان

آدرس و تلفن مطب دکتر مهدی سوزنگر
اصفهانخیابان شمس آبادی, ساختمان هزاره, جنب MRI اصفهان

دوشنبه, چهارشنبه و پنجشنبه

  0913188****
  031-3224****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  پس فردا
  ۳ مهر (پس فردا)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  ۴ روز دیگر
  ۵ مهر (چهارشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  ۵ روز دیگر
  ۶ مهر (پنج شنبه)از ساعت ۱۶ الی ۱۷:۳۰

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  خیابان شمس آبادی, ساختمان هزاره, جنب MRI اصفهان

  0913188****
  031-3224****