دکتر سینا طالبی در حیطه فلوشیپ جراحی زانو ، متخصص و جراح ارتوپدی و در شهر اصفهان به آدرس اصفهان.خیابان صفه.بیمارستان الزهرا مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر سینا طالبی را به آسانی دریافت کنید.
دکتر سینا طالبی

دکتر سینا طالبی

فلوشیپ جراحی زانو ، متخصص و جراح ارتوپدی

نوبت دهی
فلوشیپ شماره نظام: ۱۳۳۰۲۳
۷۵ نفر
کلینیک الزهرا
اصفهاناصفهان.خیابان صفه.بیمارستان الزهرا

شنبه ها عصر ساعت ۵ تا ۸ (ویژه بیماران زانو)یکشنبه ها صبح ساعت ۸ تا ۱۱

  031-3620****
  مطب فردوسی
  اصفهانخیابان فردوسی.نرسیده به چهار راه فلسطین

  ساختمان نوید.طبقه ۲.واحد ۲۰۶

  یکشنبه و سه شنبه ها

  ۵ تا ۸ عصر

   0913376****
   031-3131****
   اینستاگرام دکتر سینا طالبی

   این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

   از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

   کلینیک الزهرا

   اصفهان.خیابان صفه.بیمارستان الزهرا

   031-3620****
   مطب فردوسی

   خیابان فردوسی.نرسیده به چهار راه فلسطین

   ساختمان نوید.طبقه ۲.واحد ۲۰۶

   0913376****
   031-3131****