دکتر جعفر پورقاسمیان در حیطه متخصص طب فیزیکی و توانبخشی و در شهر اصفهان به آدرس چهارراه پلیس ،خیابان توحیدجنوبی ، ساختمان ژیوار ، واحد 505 مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر جعفر پورقاسمیان را به آسانی دریافت کنید.
دکتر جعفر پورقاسمیان

دکتر جعفر پورقاسمیان

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۱۱۲۴۵۷
۱۰۹ نفر
دوشنبه۰۷ اسفند
پس فردا
سه شنبه۰۸ اسفند
۳ روز دیگر
چهارشنبه۰۹ اسفند
۴ روز دیگر
پنج شنبه۱۰ اسفند
۵ روز دیگر
شنبه۱۲ اسفند
۷ روز دیگر
یکشنبه۱۳ اسفند
۸ روز دیگر
دوشنبه۱۴ اسفند
۹ روز دیگر
سه شنبه۱۵ اسفند
چهارشنبه۱۶ اسفند
پنج شنبه۱۷ اسفند
شنبه۱۹ اسفند
یکشنبه۲۰ اسفند
دوشنبه۲۱ اسفند
سه شنبه۲۲ اسفند
چهارشنبه۲۳ اسفند
پنج شنبه۲۴ اسفند
اطلاعات تکمیلی

دکتر پورقاسمیان فارغ التحصیل دکتری پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران متخصص طب فیزیکی و توانبخشی و الکترودیاگنوز از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

درمان دردهای اسکلتی عضلانی ، دیسک کمر گردن ، سیاتیک، ارتروز زانو و شانه، کشیدگیهای تاندونی ، خار پاشنه ، اسیبهای ورزشی و سردرد .

بیحسی دست و پا .

نوارعصب و عضله .

توانبخشی ناتوانی هایی از جمله سکته مغزی ، اسیب نخاعی .

مرکز طب فیزیکی و فیزیوتراپی ژیوار
اصفهانچهارراه پلیس ،خیابان توحیدجنوبی ، ساختمان ژیوار ، واحد 505

9صبح تا 8 شب

------------------

https://drpourghasemian.ir

https://www.irankneepain.ir

https://iranpainclinic.com/

  031-3131****
  031-3131****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  پس فردا
  ۷ اسفند (پس فردا)از ساعت ۱۶:۱۵ الی ۲۰:۱۵
  ۳ روز دیگر
  ۸ اسفند (سه شنبه)از ساعت ۱۶:۱۵ الی ۲۰:۱۵
  ۴ روز دیگر
  ۹ اسفند (چهارشنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۳از ساعت ۱۶:۱۵ الی ۲۰:۱۵
  ۵ روز دیگر
  ۱۰ اسفند (پنج شنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۳
  ۷ روز دیگر
  ۱۲ اسفند (شنبه)از ساعت ۱۶:۱۵ الی ۲۰:۱۵از ساعت ۱۰ الی ۱۳
  ۸ روز دیگر
  ۱۳ اسفند (یکشنبه)از ساعت ۱۶:۱۵ الی ۲۰:۱۵
  ۹ روز دیگر
  ۱۴ اسفند (دوشنبه)از ساعت ۱۶:۱۵ الی ۲۰:۱۵از ساعت ۱۰ الی ۱۳
  ۱۵ اسفند (سه شنبه)از ساعت ۱۶:۱۵ الی ۲۰:۱۵
  ۱۶ اسفند (چهارشنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۳از ساعت ۱۶:۱۵ الی ۲۰:۱۵
  ۱۷ اسفند (پنج شنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۳
  ۱۹ اسفند (شنبه)از ساعت ۱۶:۱۵ الی ۲۰:۱۵از ساعت ۱۰ الی ۱۳
  ۲۰ اسفند (یکشنبه)از ساعت ۱۶:۱۵ الی ۲۰:۱۵
  ۲۱ اسفند (دوشنبه)از ساعت ۱۶:۱۵ الی ۲۰:۱۵از ساعت ۱۰ الی ۱۳
  ۲۲ اسفند (سه شنبه)از ساعت ۱۶:۱۵ الی ۲۰:۱۵
  ۲۳ اسفند (چهارشنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۳از ساعت ۱۶:۱۵ الی ۲۰:۱۵
  ۲۴ اسفند (پنج شنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۳
  اینستاگرام دکتر جعفر پورقاسمیان

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  مرکز طب فیزیکی و فیزیوتراپی ژیوار

  چهارراه پلیس ،خیابان توحیدجنوبی ، ساختمان ژیوار ، واحد 505

  031-3131****
  031-3131****