دکتر جعفر پورقاسمیان در حیطه متخصص طب فیزیکی و توانبخشی و در شهر اصفهان به آدرس چهارراه پلیس ،خیابان توحیدجنوبی ، ساختمان ژیوار ، واحد 505 مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر جعفر پورقاسمیان را به آسانی دریافت کنید.
دکتر جعفر پورقاسمیان

دکتر جعفر پورقاسمیان

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۱۱۲۴۵۷
۱۱۳ نفر
شنبه۰۲ تیر
فردا
یکشنبه۰۳ تیر
پس فردا
دوشنبه۰۴ تیر
۳ روز دیگر
چهارشنبه۰۶ تیر
۵ روز دیگر
پنج شنبه۰۷ تیر
۶ روز دیگر
شنبه۰۹ تیر
۸ روز دیگر
یکشنبه۱۰ تیر
۹ روز دیگر
دوشنبه۱۱ تیر
سه شنبه۱۲ تیر
چهارشنبه۱۳ تیر
پنج شنبه۱۴ تیر
شنبه۱۶ تیر
یکشنبه۱۷ تیر
دوشنبه۱۸ تیر
سه شنبه۱۹ تیر
چهارشنبه۲۰ تیر
پنج شنبه۲۱ تیر
اطلاعات تکمیلی

دکتر پورقاسمیان فارغ التحصیل دکتری پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران متخصص طب فیزیکی و توانبخشی و الکترودیاگنوز از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

درمان دردهای اسکلتی عضلانی ، دیسک کمر گردن ، سیاتیک، ارتروز زانو و شانه، کشیدگیهای تاندونی ، خار پاشنه ، اسیبهای ورزشی و سردرد .

بیحسی دست و پا .

نوارعصب و عضله .

توانبخشی ناتوانی هایی از جمله سکته مغزی ، اسیب نخاعی .

مرکز طب فیزیکی و فیزیوتراپی ژیوار
اصفهانچهارراه پلیس ،خیابان توحیدجنوبی ، ساختمان ژیوار ، واحد 505

9صبح تا 8 شب

------------------

https://drpourghasemian.ir

https://www.irankneepain.ir

https://iranpainclinic.com/

  031-3131****
  031-3131****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  فردا
  ۲ تیر (فردا)از ساعت ۱۶:۱۵ الی ۲۰:۱۵از ساعت ۱۰ الی ۱۳
  پس فردا
  ۳ تیر (پس فردا)از ساعت ۱۶:۱۵ الی ۲۰:۱۵
  ۳ روز دیگر
  ۴ تیر (دوشنبه)از ساعت ۱۶:۱۵ الی ۲۰:۱۵از ساعت ۱۰ الی ۱۳
  ۵ روز دیگر
  ۶ تیر (چهارشنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۳از ساعت ۱۶:۱۵ الی ۲۰:۱۵
  ۶ روز دیگر
  ۷ تیر (پنج شنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۳
  ۸ روز دیگر
  ۹ تیر (شنبه)از ساعت ۱۶:۱۵ الی ۲۰:۱۵از ساعت ۱۰ الی ۱۳
  ۹ روز دیگر
  ۱۰ تیر (یکشنبه)از ساعت ۱۶:۱۵ الی ۲۰:۱۵
  ۱۱ تیر (دوشنبه)از ساعت ۱۶:۱۵ الی ۲۰:۱۵از ساعت ۱۰ الی ۱۳
  ۱۲ تیر (سه شنبه)از ساعت ۱۶:۱۵ الی ۲۰:۱۵
  ۱۳ تیر (چهارشنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۳از ساعت ۱۶:۱۵ الی ۲۰:۱۵
  ۱۴ تیر (پنج شنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۳
  ۱۶ تیر (شنبه)از ساعت ۱۶:۱۵ الی ۲۰:۱۵از ساعت ۱۰ الی ۱۳
  ۱۷ تیر (یکشنبه)از ساعت ۱۶:۱۵ الی ۲۰:۱۵
  ۱۸ تیر (دوشنبه)از ساعت ۱۶:۱۵ الی ۲۰:۱۵از ساعت ۱۰ الی ۱۳
  ۱۹ تیر (سه شنبه)از ساعت ۱۶:۱۵ الی ۲۰:۱۵
  ۲۰ تیر (چهارشنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۳از ساعت ۱۶:۱۵ الی ۲۰:۱۵
  ۲۱ تیر (پنج شنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۳
  اینستاگرام دکتر جعفر پورقاسمیان

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  مرکز طب فیزیکی و فیزیوتراپی ژیوار

  چهارراه پلیس ،خیابان توحیدجنوبی ، ساختمان ژیوار ، واحد 505

  مرکز طب فیزیکی و فیزیوتراپی ژیوار

  چهارراه پلیس ،خیابان توحیدجنوبی ، ساختمان ژیوار ، واحد 505

  031-3131****
  031-3131****