دکتر نازیلا کریم پور

دکتر نازیلا کریم پور

جراح و متخصص بیماریهای زنان و زایمان

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۷۶۵۱۵
۳۰۰ نفر
سه شنبه۰۴ مهر
امروز
شنبه۰۸ مهر
۴ روز دیگر
یکشنبه۰۹ مهر
۵ روز دیگر
دوشنبه۱۰ مهر
۶ روز دیگر
شنبه۱۵ مهر
یکشنبه۱۶ مهر
دوشنبه۱۷ مهر
سه شنبه۱۸ مهر
شنبه۲۲ مهر
یکشنبه۲۳ مهر
دوشنبه۲۴ مهر
سه شنبه۲۵ مهر
شنبه۲۹ مهر
یکشنبه۳۰ مهر
دوشنبه۰۱ آبان
سه شنبه۰۲ آبان
شنبه۰۶ آبان
یکشنبه۰۷ آبان
دوشنبه۰۸ آبان
سه شنبه۰۹ آبان
شنبه۱۳ آبان
یکشنبه۱۴ آبان
دوشنبه۱۵ آبان
سه شنبه۱۶ آبان
شنبه۲۰ آبان
یکشنبه۲۱ آبان
دوشنبه۲۲ آبان
سه شنبه۲۳ آبان
شنبه۲۷ آبان
یکشنبه۲۸ آبان
دوشنبه۲۹ آبان
سعادت آباد - خیابان 25 (قره تپه ای) - پلاک 6 - واحد 5 - طبقه 2
تهرانسعادت آباد - خیابان 25 (قره تپه ای) - پلاک 6 - واحد 5 - طبقه 2

روزهای شنبه تا سه شنبه
  021-8858****
  021-8868****
  0919044****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  امروز
  ۴ مهر (امروز)از ساعت ۱۵ الی ۱۸:۳۰
  ۴ روز دیگر
  ۸ مهر (شنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸:۳۰
  ۵ روز دیگر
  ۹ مهر (یکشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸:۳۰
  ۶ روز دیگر
  ۱۰ مهر (دوشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸:۳۰
  ۱۵ مهر (شنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸:۳۰
  ۱۶ مهر (یکشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸:۳۰
  ۱۷ مهر (دوشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸:۳۰
  ۱۸ مهر (سه شنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸:۳۰
  ۲۲ مهر (شنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸:۳۰
  ۲۳ مهر (یکشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸:۳۰
  ۲۴ مهر (دوشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸:۳۰
  ۲۵ مهر (سه شنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸:۳۰
  ۲۹ مهر (شنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸:۳۰
  ۳۰ مهر (یکشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸:۳۰
  ۱ آبان (دوشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸:۳۰
  ۲ آبان (سه شنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸:۳۰
  ۶ آبان (شنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸:۳۰
  ۷ آبان (یکشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸:۳۰
  ۸ آبان (دوشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸:۳۰
  ۹ آبان (سه شنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸:۳۰
  ۱۳ آبان (شنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸:۳۰
  ۱۴ آبان (یکشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸:۳۰
  ۱۵ آبان (دوشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸:۳۰
  ۱۶ آبان (سه شنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸:۳۰
  ۲۰ آبان (شنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸:۳۰
  ۲۱ آبان (یکشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸:۳۰
  ۲۲ آبان (دوشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸:۳۰
  ۲۳ آبان (سه شنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸:۳۰
  ۲۷ آبان (شنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸:۳۰
  ۲۸ آبان (یکشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸:۳۰
  ۲۹ آبان (دوشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸:۳۰

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  سعادت آباد - خیابان 25 (قره تپه ای) - پلاک 6 - واحد 5 - طبقه 2

  سعادت آباد - خیابان 25 (قره تپه ای) - پلاک 6 - واحد 5 - طبقه 2

  روزهای شنبه تا سه شنبه

  021-8858****
  021-8868****
  0919044****