دکتر نازیلا کریم پور

دکتر نازیلا کریم پور

جراح و متخصص بیماریهای زنان و زایمان

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۷۶۵۱۵
۳۶۱ نفر
شنبه۳۰ تیر
۵ روز دیگر
یکشنبه۳۱ تیر
۶ روز دیگر
دوشنبه۰۱ مرداد
۷ روز دیگر
سه شنبه۰۲ مرداد
۸ روز دیگر
چهارشنبه۰۳ مرداد
۹ روز دیگر
شنبه۰۶ مرداد
یکشنبه۰۷ مرداد
دوشنبه۰۸ مرداد
سه شنبه۰۹ مرداد
چهارشنبه۱۰ مرداد
شنبه۱۳ مرداد
یکشنبه۱۴ مرداد
دوشنبه۱۵ مرداد
سه شنبه۱۶ مرداد
چهارشنبه۱۷ مرداد
شنبه۲۰ مرداد
یکشنبه۲۱ مرداد
دوشنبه۲۲ مرداد
سه شنبه۲۳ مرداد
چهارشنبه۲۴ مرداد
شنبه۲۷ مرداد
یکشنبه۲۸ مرداد
دوشنبه۲۹ مرداد
سه شنبه۳۰ مرداد
چهارشنبه۳۱ مرداد
شنبه۰۳ شهریور
دوشنبه۰۵ شهریور
سه شنبه۰۶ شهریور
چهارشنبه۰۷ شهریور
شنبه۱۰ شهریور
یکشنبه۱۱ شهریور
سه شنبه۱۳ شهریور
شنبه۱۷ شهریور
یکشنبه۱۸ شهریور
دوشنبه۱۹ شهریور
سعادت آباد - خیابان 25 (قره تپه ای) - پلاک 6 - واحد 5 - طبقه 2
تهرانسعادت آباد - خیابان 25 (قره تپه ای) - پلاک 6 - واحد 5 - طبقه 2

روزهای شنبه ،دو شنبه ،سه شنبه
  021-8858****
  021-8868****
  0919044****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  ۵ روز دیگر
  ۳۰ تیر (شنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸:۳۰
  ۶ روز دیگر
  ۳۱ تیر (یکشنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۳
  ۷ روز دیگر
  ۱ مرداد (دوشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸:۳۰
  ۸ روز دیگر
  ۲ مرداد (سه شنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸:۳۰
  ۹ روز دیگر
  ۳ مرداد (چهارشنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۳
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۶ مرداد (شنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸:۳۰
  ۷ مرداد (یکشنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۳
  ۸ مرداد (دوشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸:۳۰
  ۹ مرداد (سه شنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸:۳۰
  ۱۰ مرداد (چهارشنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۳
  ۱۳ مرداد (شنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸:۳۰
  ۱۴ مرداد (یکشنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۳
  ۱۵ مرداد (دوشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸:۳۰
  ۱۶ مرداد (سه شنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸:۳۰
  ۱۷ مرداد (چهارشنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۳
  ۲۰ مرداد (شنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸:۳۰
  ۲۱ مرداد (یکشنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۳
  ۲۲ مرداد (دوشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸:۳۰
  ۲۳ مرداد (سه شنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸:۳۰
  ۲۴ مرداد (چهارشنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۳
  ۲۷ مرداد (شنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸:۳۰
  ۲۸ مرداد (یکشنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۳
  ۲۹ مرداد (دوشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸:۳۰
  ۳۰ مرداد (سه شنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸:۳۰
  ۳۱ مرداد (چهارشنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۳
  ۳ شهریور (شنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸:۳۰
  ۵ شهریور (دوشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸:۳۰
  ۶ شهریور (سه شنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸:۳۰
  ۷ شهریور (چهارشنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۳
  ۱۰ شهریور (شنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸:۳۰
  ۱۱ شهریور (یکشنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۳
  ۱۳ شهریور (سه شنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸:۳۰
  ۱۷ شهریور (شنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸:۳۰
  ۱۸ شهریور (یکشنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۳
  ۱۹ شهریور (دوشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۸:۳۰

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  سعادت آباد - خیابان 25 (قره تپه ای) - پلاک 6 - واحد 5 - طبقه 2

  سعادت آباد - خیابان 25 (قره تپه ای) - پلاک 6 - واحد 5 - طبقه 2

  روزهای شنبه ،دو شنبه ،سه شنبه

  سعادت آباد - خیابان 25 (قره تپه ای) - پلاک 6 - واحد 5 - طبقه 2

  سعادت آباد - خیابان 25 (قره تپه ای) - پلاک 6 - واحد 5 - طبقه 2

  روزهای شنبه ،دو شنبه ،سه شنبه

  021-8858****
  021-8868****
  0919044****