دکتر عاطفه عاشوری برمچی در حیطه جراح زنان ، زایمان و نازایی و در شهر تهران به آدرس منطقه22، شهرک گلستان (راه آهن)، بلوار گلها، نبش یاس2، پلاک45، واحد2 مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر عاطفه عاشوری برمچی را به آسانی دریافت کنید.
دکتر عاطفه عاشوری برمچی

دکتر عاطفه عاشوری برمچی

جراح زنان ، زایمان و نازایی

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۱۱۹۴۴۶
دوشنبه۰۳ مهر
امروز
سه شنبه۰۴ مهر
فردا
چهارشنبه۰۵ مهر
پس فردا
پنج شنبه۰۶ مهر
۳ روز دیگر
شنبه۰۸ مهر
۵ روز دیگر
یکشنبه۰۹ مهر
۶ روز دیگر
دوشنبه۱۰ مهر
۷ روز دیگر
شنبه۱۵ مهر
شنبه۲۲ مهر
مطب شهرک گلستان (راه آهن)
تهرانمنطقه22، شهرک گلستان (راه آهن)، بلوار گلها، نبش یاس2، پلاک45، واحد2

ساعت17 تا 21

  021-4474****
  021-4476****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  امروز
  ۳ مهر (امروز)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹:۳۰
  سقف نوبت دهی پر شده است
  فردا
  ۴ مهر (فردا)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹:۳۰
  پس فردا
  ۵ مهر (پس فردا)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹:۳۰
  ۳ روز دیگر
  ۶ مهر (پنج شنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹:۳۰
  ۵ روز دیگر
  ۸ مهر (شنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹:۳۰
  ۶ روز دیگر
  ۹ مهر (یکشنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹:۳۰
  ۷ روز دیگر
  ۱۰ مهر (دوشنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹:۳۰
  ۱۵ مهر (شنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹:۳۰
  ۲۲ مهر (شنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹:۳۰
  اینستاگرام دکتر عاطفه عاشوری برمچی

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  مطب شهرک گلستان (راه آهن)

  منطقه22، شهرک گلستان (راه آهن)، بلوار گلها، نبش یاس2، پلاک45، واحد2

  مطب شهرک گلستان (راه آهن)

  منطقه22، شهرک گلستان (راه آهن)، بلوار گلها، نبش یاس2، پلاک45، واحد2

  021-4474****
  021-4476****