دکتر مریم معتمدی نسب در حیطه متخصص زنان و زایمان . فلوشیپ اونکولوژی زنان و کولپوسکوپی ، جراحی انواع سرطان زنان در شهر تهران به آدرس تهران.فلکه دوم صادقیه.بلوار آیت الله کاشانی.بین خیابان مهران و بهنام پلاک ۱۰۱ مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر مریم معتمدی نسب را به آسانی دریافت کنید.
دکتر مریم معتمدی نسب

دکتر مریم معتمدی نسب

متخصص زنان و زایمان . فلوشیپ اونکولوژی زنان

کولپوسکوپی ، جراحی انواع سرطان زنان

نوبت دهی
فلوشیپ شماره نظام: ۱۰۰۶۸۰
شنبه۳۰ تیر
فردا
یکشنبه۳۱ تیر
پس فردا
دوشنبه۰۱ مرداد
۳ روز دیگر
سه شنبه۰۲ مرداد
۴ روز دیگر
چهارشنبه۰۳ مرداد
۵ روز دیگر
مطب صادقیه
تهرانتهران.فلکه دوم صادقیه.بلوار آیت الله کاشانی.بین خیابان مهران و بهنام پلاک ۱۰۱

یکشنبه و دوشنبه صبح ۹:۳۰ تا ۱۲:۳۰

سه شنبه و چهارشنبه عصر ۴:۳۰ تا ۹ شب

  0916826****
  0913156****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  فردا
  ۳۰ تیر (فردا)از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۲۱
  پس فردا
  ۳۱ تیر (پس فردا)از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۳
  ۳ روز دیگر
  ۱ مرداد (دوشنبه)از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۳
  ۴ روز دیگر
  ۲ مرداد (سه شنبه)از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۲۱
  ۵ روز دیگر
  ۳ مرداد (چهارشنبه)از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۲۱
  اینستاگرام دکتر مریم معتمدی نسب

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  مطب صادقیه

  تهران.فلکه دوم صادقیه.بلوار آیت الله کاشانی.بین خیابان مهران و بهنام پلاک ۱۰۱

  مطب صادقیه

  تهران.فلکه دوم صادقیه.بلوار آیت الله کاشانی.بین خیابان مهران و بهنام پلاک ۱۰۱

  0916826****
  0913156****