ورود پزشکان + معرفی مطب جدید پرسش و پاسخ پزشکی
نظرات مخاطبین
امتیاز درج شده است۱۳۹۷/۰۹/۱۷
آدرس و شماره تماس مطب : تهران
پاسداران - بوستان نهم - پلاک ۱۲۱ - ساختمان پزشکان مهرگان - طبقه اول - واحد ۸
۰۲۱-۲۲۷۹****
۰۲۱-۲۲۷۹****


دکتر لیلا جهرمیکایروپراکتیکhttps://nobat.ir/5539/https://nobat.ir/5539/ 109https://nobat.ir/office/profile_photo/119834/style-drListhttps://nobat.ir/office/profile_photo/119834/style-drList
تهرانپاسداران - بوستان نهم - پلاک 121 - ساختمان پزشکان مهرگان - طبقه اول - واحد 8