دکتر مهدی براتی مهوار در حیطه دکترای کایروپراکتیک و در شهر تهران به آدرس تهران سعادت اباد میدان کاج کوچه دوازده (علی اکبر) پلاک 41طبقه اول شرقی واحد2 مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر مهدی براتی مهوار را به آسانی دریافت کنید.
دکتر مهدی براتی مهوار

دکتر مهدی براتی مهوار

دکترای کایروپراکتیک

نوبت دهی
دکترا شماره نظام: ۱۲۶
۷۱ نفر
دوشنبه۰۷ اسفند
پس فردا
سه شنبه۰۸ اسفند
۳ روز دیگر
چهارشنبه۰۹ اسفند
۴ روز دیگر
پنج شنبه۱۰ اسفند
۵ روز دیگر
شنبه۱۲ اسفند
۷ روز دیگر
اطلاعات تکمیلی

دارای بوردهای تخصصی کشور کانادا

عضو انجمن علمی کایروپراکتیک ایران و کانادا و امریکا

مجهز به جدیدترین دستگاه های روز دنیا

علم تنظیم و تطبیق همراه با پیشگیری و درمان ستون فقرات و مفاصل

دیسک کمر و گردن

سیاتیک

ارتروز

سردردهای ناشی از TMJ( مفصل فک و گیجگاهی) و صدمات ورزشی

دکترای کایروپراکتیک از کانادا
تهرانتهران سعادت اباد میدان کاج کوچه دوازده (علی اکبر) پلاک 41طبقه اول شرقی واحد2

10الی 18

https://drmehdibarati.com/

دارای بوردهای تخصصی کشور کانادا

عضو انجمن علمی کایروپراکتیک ایران و کانادا و امریکا

مجهز به جدیدترین دستگاه های روز دنیا

علم تنظیم و تطبیق همراه با پیشگیری و درمان ستون فقرات و مفاصل

دیسک کمر و گردن

سیاتیک

ارتروز

سردردهای ناشی از TMJ( مفصل فک و گیجگاهی) و صدمات ورزشی

  021-2214****
  0991458****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  پس فردا
  ۷ اسفند (پس فردا)از ساعت ۱۰ الی ۱۸:۳۰
  ۳ روز دیگر
  ۸ اسفند (سه شنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۸:۳۰
  ۴ روز دیگر
  ۹ اسفند (چهارشنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۸:۳۰
  ۵ روز دیگر
  ۱۰ اسفند (پنج شنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۸:۳۰
  ۷ روز دیگر
  ۱۲ اسفند (شنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۸:۳۰
  اینستاگرام دکتر مهدی براتی مهوار

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  دکترای کایروپراکتیک از کانادا

  تهران سعادت اباد میدان کاج کوچه دوازده (علی اکبر) پلاک 41طبقه اول شرقی واحد2

  دکترای کایروپراکتیک از کانادا

  تهران سعادت اباد میدان کاج کوچه دوازده (علی اکبر) پلاک 41طبقه اول شرقی واحد2

  021-2214****
  0991458****