دکتر عبدالناصر قلبی در حیطه کایروپراکتیک و ستون فقرات ، درد مفاصل ، دیسک کمر ، تنگی کانال توانبخشی در شهر تهران به آدرس امیر آباد - کارگر شمالی - بعد از پمپ بنزین - کوچه لاله - پلاک 6 - واحد یک مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر عبدالناصر قلبی را به آسانی دریافت کنید.
دکتر عبدالناصر قلبی

دکتر عبدالناصر قلبی

کایروپراکتیک

ستون فقرات ، درد مفاصل ، دیسک کمر ، تنگی کانال توانبخشی

نوبت دهی
دکترا شماره نظام: ۷۱
۳۴۷ نفر
شنبه۱۸ آذر
امروز
یکشنبه۱۹ آذر
فردا
دوشنبه۲۰ آذر
پس فردا
سه شنبه۲۱ آذر
۳ روز دیگر
چهارشنبه۲۲ آذر
۴ روز دیگر
دوشنبه۲۷ آذر
۹ روز دیگر
سه شنبه۲۸ آذر
چهارشنبه۲۹ آذر
شنبه۰۲ دی
اطلاعات تکمیلی

از بنیانگذاران طب بیومکانیکی کایروپراکتیک در ایران، با سی و نه سال تحقیق، تدریس و درمان در زمینه محدودیتهای حرکتی، صدمات مفاصل و دیسک، بخصوص ستون فقرات

تشخیص و درمان:درد های ستون فقرات شامل تنگی کانال، بیرون زندگی دیسک و آرتروز مفاصل

اسکولیوس، کیفوز

سر درد

صدمات ناشی از تصادفات ماشین، کار و ورزش

دکتر ناصر قلبی متخصص کایروپراکتیک و طب بیو مکانیک
تهرانامیر آباد - کارگر شمالی - بعد از پمپ بنزین - کوچه لاله - پلاک 6 - واحد یک

شنبه تا چهارشنبه 14 تا 19 عصر

-----

مرکز درمان های بیومکانیکی/کایروپراکتیک دکتر ناصر قلبی با سی و چهار سابقه تحقیق، تدریس و طبابت در آمریکا و ایران

تشخیص و درمان:

درد های ستون فقرات شامل تنگی کانال، بیرون زندگی دیسک و آرتروز مفاصل

اسکولیوس، کیفوز

سر درد

صدمات ناشی از تصادفات ماشین، کار و ورزش

  021-8822****
  021-8609****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  امروز
  ۱۸ آذر (امروز)از ساعت ۱۴ الی ۱۸
  فردا
  ۱۹ آذر (فردا)از ساعت ۱۴ الی ۱۸
  پس فردا
  ۲۰ آذر (پس فردا)از ساعت ۱۴ الی ۱۸
  ۳ روز دیگر
  ۲۱ آذر (سه شنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۸
  ۴ روز دیگر
  ۲۲ آذر (چهارشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۸
  ۹ روز دیگر
  ۲۷ آذر (دوشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۸
  ۲۸ آذر (سه شنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۸
  ۲۹ آذر (چهارشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۸
  ۲ دی (شنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۸
  اینستاگرام دکتر عبدالناصر قلبی

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  دکتر ناصر قلبی متخصص کایروپراکتیک و طب بیو مکانیک

  امیر آباد - کارگر شمالی - بعد از پمپ بنزین - کوچه لاله - پلاک 6 - واحد یک

  دکتر ناصر قلبی متخصص کایروپراکتیک و طب بیو مکانیک

  امیر آباد - کارگر شمالی - بعد از پمپ بنزین - کوچه لاله - پلاک 6 - واحد یک

  021-8822****
  021-8609****