دکتر عبدالناصر قلبی در حیطه کایروپراکتیک و ستون فقرات ، درد مفاصل ، دیسک کمر ، تنگی کانال توانبخشی در شهر تهران به آدرس امیر آباد - کارگر شمالی - بعد از پمپ بنزین - کوچه لاله - پلاک 6 - واحد یک مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر عبدالناصر قلبی را به آسانی دریافت کنید.
دکتر عبدالناصر قلبی

دکتر عبدالناصر قلبی

کایروپراکتیک

ستون فقرات ، درد مفاصل ، دیسک کمر ، تنگی کانال توانبخشی

نوبت دهی
دکترا شماره نظام: ۷۱
۳۷۵ نفر
سه شنبه۰۱ خرداد
امروز
چهارشنبه۰۲ خرداد
فردا
شنبه۰۵ خرداد
۴ روز دیگر
یکشنبه۰۶ خرداد
۵ روز دیگر
دوشنبه۰۷ خرداد
۶ روز دیگر
سه شنبه۰۸ خرداد
۷ روز دیگر
چهارشنبه۰۹ خرداد
۸ روز دیگر
شنبه۱۲ خرداد
یکشنبه۱۳ خرداد
شنبه۱۹ خرداد
یکشنبه۲۰ خرداد
دوشنبه۲۱ خرداد
اطلاعات تکمیلی

از بنیانگذاران طب بیومکانیکی کایروپراکتیک در ایران، با سی و نه سال تحقیق، تدریس و درمان در زمینه محدودیتهای حرکتی، صدمات مفاصل و دیسک، بخصوص ستون فقرات

تشخیص و درمان:درد های ستون فقرات شامل تنگی کانال، بیرون زندگی دیسک و آرتروز مفاصل

اسکولیوس، کیفوز

سر درد

صدمات ناشی از تصادفات ماشین، کار و ورزش

دکتر ناصر قلبی متخصص کایروپراکتیک و طب بیو مکانیک
تهرانامیر آباد - کارگر شمالی - بعد از پمپ بنزین - کوچه لاله - پلاک 6 - واحد یک

شنبه تا چهارشنبه 14 تا 19 عصر

-----

مرکز درمان های بیومکانیکی/کایروپراکتیک دکتر ناصر قلبی با سی و چهار سابقه تحقیق، تدریس و طبابت در آمریکا و ایران

تشخیص و درمان:

درد های ستون فقرات شامل تنگی کانال، بیرون زندگی دیسک و آرتروز مفاصل

اسکولیوس، کیفوز

سر درد

صدمات ناشی از تصادفات ماشین، کار و ورزش

  021-8822****
  021-8609****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  امروز
  ۱ خرداد (امروز)از ساعت ۱۴ الی ۱۸
  سقف نوبت دهی پر شده است
  فردا
  ۲ خرداد (فردا)از ساعت ۱۴ الی ۱۸
  ۴ روز دیگر
  ۵ خرداد (شنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۸
  ۵ روز دیگر
  ۶ خرداد (یکشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۸
  ۶ روز دیگر
  ۷ خرداد (دوشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۸
  ۷ روز دیگر
  ۸ خرداد (سه شنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۸
  ۸ روز دیگر
  ۹ خرداد (چهارشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۸
  ۱۲ خرداد (شنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۸
  ۱۳ خرداد (یکشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۸
  ۱۹ خرداد (شنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۸
  ۲۰ خرداد (یکشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۸
  ۲۱ خرداد (دوشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۸
  اینستاگرام دکتر عبدالناصر قلبی

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  دکتر ناصر قلبی متخصص کایروپراکتیک و طب بیو مکانیک

  امیر آباد - کارگر شمالی - بعد از پمپ بنزین - کوچه لاله - پلاک 6 - واحد یک

  دکتر ناصر قلبی متخصص کایروپراکتیک و طب بیو مکانیک

  امیر آباد - کارگر شمالی - بعد از پمپ بنزین - کوچه لاله - پلاک 6 - واحد یک

  021-8822****
  021-8609****