دکتر رسول پوینده

دکتر رسول پوینده

کایروپراکتیک

نوبت دهی
دکترا شماره نظام: ۱۲۳
دوشنبه۳۱ اردیبهشت
امروز
سه شنبه۰۱ خرداد
فردا
چهارشنبه۰۲ خرداد
پس فردا
یکشنبه۰۶ خرداد
۶ روز دیگر
مطب کایروپراکتیک دکتر رسول پوینده
تهرانشهرک گلستان بلوار کوهک نبش نسیم 16 برج اداری طوبی بلوک A طبقه 12 واحد 1125

یکشنبه / دوشنبه / سه شنبه و چهارشنبه ها :ساعت 10 صبح تا 1 بعد ظهر و بعد از ظهر از ساعت 3 تا 7 شب

  021-4476****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  امروز
  ۳۱ اردیبهشت (امروز)از ساعت ۹ الی ۱۳از ساعت ۱۵ الی ۱۸:۳۰
  فردا
  ۱ خرداد (فردا)از ساعت ۹ الی ۱۳از ساعت ۱۵ الی ۱۸:۳۰
  پس فردا
  ۲ خرداد (پس فردا)از ساعت ۹ الی ۱۳از ساعت ۱۵ الی ۱۸:۳۰
  ۶ روز دیگر
  ۶ خرداد (یکشنبه)از ساعت ۹ الی ۱۳از ساعت ۱۵ الی ۱۸:۳۰
  اینستاگرام دکتر رسول پوینده

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  مطب کایروپراکتیک دکتر رسول پوینده

  شهرک گلستان بلوار کوهک نبش نسیم 16 برج اداری طوبی بلوک A طبقه 12 واحد 1125

  مطب کایروپراکتیک دکتر رسول پوینده

  شهرک گلستان بلوار کوهک نبش نسیم 16 برج اداری طوبی بلوک A طبقه 12 واحد 1125

  021-4476****