ورود پزشکان + معرفی مطب جدید پرسش و پاسخ پزشکی

ندا رهبریعقوبیروانشناس و مشاورhttps://nobat.ir/3334/https://nobat.ir/3334/ 1799https://nobat.ir/office/profile_photo/104163/style-drListhttps://nobat.ir/office/profile_photo/104163/style-drListساعات کار مطب: 10 صبح تا 12 ظهر و 4 تا 7 عصر همه روزه بجز پنج شنبه ها
تهرانخیابان ولیعصر جنوبی - خیابان مختاری . جنب خیابان رجعتی . پلاک 450