دکتر فرامرز ذاکری در حیطه متخصص اعصاب و روان - روانپزشک و درمان بدون دارو با rTMS و نوروفیدبک در شهر تهران به آدرس نوبت ها بصورت تقریبی میباشد

خیابان شریعتی ، بالاتر از میرداماد ، کوچه فلسفی ، پلاک ٥ ، واحد ١

https:// dr-zakeri.com.com مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر فرامرز ذاکری را به آسانی دریافت کنید.
دکتر فرامرز ذاکری

دکتر فرامرز ذاکری

متخصص اعصاب و روان - روانپزشک

درمان بدون دارو با rTMS و نوروفیدبک

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۹۰۸۳۵
۹۶۷ نفر
سه شنبه۰۲ مرداد
امروز
چهارشنبه۰۳ مرداد
فردا
پنج شنبه۰۴ مرداد
پس فردا
شنبه۰۶ مرداد
۴ روز دیگر
یکشنبه۰۷ مرداد
۵ روز دیگر
دوشنبه۰۸ مرداد
۶ روز دیگر
سه شنبه۰۹ مرداد
۷ روز دیگر
اطلاعات تکمیلی

دکتر فرامرز ذاکری متخصص اعصاب و روان و روانپزشک

درمان اختلالات روانپزشکی بدون دارو با دستگاه تحریک مغناطیسی مغز آر تی ام اس

درمان اختلالات افسردگی اساسی،افسردگی پس از زایمان، افسردگی فصلی، افسردگی دوقطبی...

درمان اختلالات اضطرابی و استرس، اضطراب فراگیر، اضطراب جدایی، حملات پانیک.....

درمان اختلالات وسواس های فکری و عملی،وسواس مو کندن، وسواس های مذهبی....

درمان اختلالات جنسی، اختلال نعوظ، زود انزالی، دو جنسیتی، خودارضایی......

درمان اختلالات خواب، بی خوابی، بد خوابی، کابوس شبانه،......

درمان اختلال بیش فعالی و عدم تمرکز در کودکان با دستگاه نوروفیدبک

مشاوره و روان درمانی، روانکاوی، مشاوره خانواده و ازدواج......

https://dr-zakeri.com

دکتر فرامرز ذاکری متخصص اعصاب و روان در تهران
تهراننوبت ها بصورت تقریبی میباشدخیابان شریعتی ، بالاتر از میرداماد ، کوچه فلسفی ، پلاک ٥ ، واحد ١https:// dr-zakeri.com.com

نوبت ها بصورت تقریبی میباشدپذیرش صبح و عصر

---------------

وب سایت : https://dr-zakeri.comhttps://zakerinfc.com

---------------

دکتر فرامرز ذاکری متخصص اعصاب و روان و روانپزشک

درمان اختلالات روانپزشکی بدون دارو با دستگاه تحریک مغناطیسی مغز آر تی ام اس

درمان اختلالات افسردگی اساسی،افسردگی پس از زایمان، افسردگی فصلی، افسردگی دوقطبی...

درمان اختلالات اضطرابی و استرس، اضطراب فراگیر، اضطراب جدایی، حملات پانیک.....

درمان اختلالات وسواس های فکری و عملی،وسواس مو کندن، وسواس های مذهبی....

درمان اختلالات جنسی، اختلال نعوظ، زود انزالی، دو جنسیتی، خودارضایی......

درمان اختلالات خواب، بی خوابی، بد خوابی، کابوس شبانه،......

درمان اختلال بیش فعالی و عدم تمرکز در کودکان با دستگاه نوروفیدبک

مشاوره و روان درمانی، روانکاوی، مشاوره خانواده و ازدواج......

  021-2226****
  021-2226****
  021-2226****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  امروز
  ۲ مرداد (امروز)از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۷:۳۰
  سقف نوبت دهی پر شده است
  فردا
  ۳ مرداد (فردا)از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۷:۳۰
  پس فردا
  ۴ مرداد (پس فردا)از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۷
  ۴ روز دیگر
  ۶ مرداد (شنبه)از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۷:۳۰
  ۵ روز دیگر
  ۷ مرداد (یکشنبه)از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۷:۳۰
  ۶ روز دیگر
  ۸ مرداد (دوشنبه)از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۷:۳۰
  ۷ روز دیگر
  ۹ مرداد (سه شنبه)از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۷:۳۰
  اینستاگرام دکتر فرامرز ذاکری

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  دکتر فرامرز ذاکری متخصص اعصاب و روان در تهران

  نوبت ها بصورت تقریبی میباشد  خیابان شریعتی ، بالاتر از میرداماد ، کوچه فلسفی ، پلاک ٥ ، واحد ١  https:// dr-zakeri.com.com

  021-2226****
  021-2226****
  021-2226****