دکتر متینا پورقاسم در حیطه متخصص اعصاب و روان - روانپزشک و در شهر تهران به آدرس میدان ونک -خیابان خدامی - پلاک 3 - طبقه سوم- واحد 303 مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر متینا پورقاسم را به آسانی دریافت کنید.
دکتر متینا پورقاسم

دکتر متینا پورقاسم

متخصص اعصاب و روان - روانپزشک

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۱۴۲۰۰۱
شنبه۱۸ آذر
امروز
یکشنبه۱۹ آذر
فردا
دوشنبه۲۰ آذر
پس فردا
سه شنبه۲۱ آذر
۳ روز دیگر
چهارشنبه۲۲ آذر
۴ روز دیگر
دوشنبه۲۷ آذر
۹ روز دیگر
سه شنبه۲۸ آذر
چهارشنبه۲۹ آذر
شنبه۰۲ دی
یکشنبه۰۳ دی
دوشنبه۰۴ دی
سه شنبه۰۵ دی
چهارشنبه۰۶ دی
شنبه۰۹ دی
مطب ونک
تهرانمیدان ونک -خیابان خدامی - پلاک 3 - طبقه سوم- واحد 303

دارای دانشنامه(بورد تخصصی) روانپزشکیحیطه فعالیت: درمان انواع اختلالات خلقی ( افسردگی ماژور-بیماری دو قطبی-افسردگی بعد از زایمان-افسردگی فصلی)-پرخاشگری-

درمان اضطراب-وسواس-بیخوابی و کابوس شبانه-اختلال حافظه و تمرکز-بیش فعالی-اختلال روانپریشی-اختلالات جنسی-درمان اعتیاد و ترک سیگار و الکل

درمان دردهای عصبی _سردرد_خستگی مزمن_ملال پیش از قاعدگی-سندرم پای بیقراردرمان شناختی رفتاری و طرحواره درمانی-رواندرمانی و مشاورهدستیار روانپزشکی تهران به مدت 4 سال

روانپزشک کلینیک تخصصی نور به مدت 14 ماه

پزشک کلینیک ترک اعتیاد به مدت 2سال

همکاری در تیم home visit بیماران مزمن اعصاب و روان به مدت 4 سالپاسخگویی جهت نوبت دهی مطب (تلفن های ثابت) از شنبه تا چهارشنبه ساعت ٣تا٨ عصر

021-88879953

021-88879952

021-88876019

شماره تلگرام (لطفا فقط پیام بدهید ):

09905712723

  021-8887****
  021-8887****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  امروز
  ۱۸ آذر (امروز)از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۹:۳۰
  فردا
  ۱۹ آذر (فردا)از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۹:۳۰
  پس فردا
  ۲۰ آذر (پس فردا)از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۹:۳۰
  ۳ روز دیگر
  ۲۱ آذر (سه شنبه)از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۹:۳۰
  ۴ روز دیگر
  ۲۲ آذر (چهارشنبه)از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۹:۳۰
  ۹ روز دیگر
  ۲۷ آذر (دوشنبه)از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۹:۳۰
  ۲۸ آذر (سه شنبه)از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۹:۳۰
  ۲۹ آذر (چهارشنبه)از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۹:۳۰
  ۲ دی (شنبه)از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۹:۳۰
  ۳ دی (یکشنبه)از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۹:۳۰
  ۴ دی (دوشنبه)از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۹:۳۰
  ۵ دی (سه شنبه)از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۹:۳۰
  ۶ دی (چهارشنبه)از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۹:۳۰
  ۹ دی (شنبه)از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۹:۳۰
  کسانی که دکتر متینا پورقاسم را پیشنهاد میکنند:
  سرکار خانم دکتر فاطمه اسدیان کوهستانی روانپزشکی و روانشناسی سرکار خانم دکتر فاطمه اسدیان کوهستانی
  اینستاگرام دکتر متینا پورقاسم

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  مطب ونک

  میدان ونک -خیابان خدامی - پلاک 3 - طبقه سوم- واحد 303

  مطب ونک

  میدان ونک -خیابان خدامی - پلاک 3 - طبقه سوم- واحد 303

  021-8887****
  021-8887****