پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان رادیولوژی و سونوگرافی کرمان
دکتر کیوان سلاجقه
رادیولوژی و سونوگرافی
بلوار جمهوری اسلامی روبروی سه راه …
کرمان
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر فرناز فهیمی هنزایی
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
چهارراه طهماسب آباد - ساختمان پزشک…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر رضوان میر شکاری کوهپایه
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
خیابان ابوحامد - بیمارستان پیامبر …
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر مژده عبادزاده
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
میدان آزادی
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر شهین ناروئی نصرتی
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
خیابان جهاد- ساختمان پزشکان مادر
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر احمد انحصاری کوهبنانی
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
چهار راه طهماسب آباد - جنب ساختمان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر رضا فولادی
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
خیابان فردوسی - خیابان پروین اعتصا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر مجید طهمورثی
پرتونگاری
میدان آزادی
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر مجید طهمورسی
متخصص رادیولوژی
میدان آزادی - نبش خ بهمنیار
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر مجید متقی
متخصص رادیولوژی
میدان آزادی ابتدای خ شهیدبهشتی
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر فریبا ایرانمنش
پرتونگاری
چهارراه شهید باهنر
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر رضوان میرشکاری کوهپایه
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
خیابان عباس صباحی - ساختمان پزشکان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر جهانگیر حقانی
متخصص رادیولوژی دهان و فک و صورت
چهارراه طهماسب آباد بعد از سینما آ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر محمد احسان
متخصص رادیولوژی
میدان آزادی نبش خیابان استقلال
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر محمد صبا
پرتونگاری
بلوار جمهوری اسلامیخیابان فارابی
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر محمود نور بخش
پرتونگاری
خیابان شهید بهشتی-ساختمان زمرد
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر حسن احسان
متخصص رادیولوژی
میدان باغ ملی (ولیعصر)
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر رحیم عقیقی
پرتونگاری
میدان باغ ملی
امکان ثبت نوبت تلفنی