پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان ژنتیک و پزشکی هسته ای مشهد
دکتر حسن بادپر
مشاور ژنتیک - MD
چهار طبقه خیابان امام خمینی ۱۷ پلا…
مشهد
امکان ثبت نوبت تلفنی