پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان گوارش ، کبد و آندوسکوپی مشهد
دکتر الهام مختاری امیرمجدی
فوق تخصص گوارش، کبد و آندوسکوپی
بلوار سجاد بین چهارراه خیام و گلری…
امکان ثبت نوبت تلفنی
دکتر عبدالرسول حیات بخش
فوق تخصص گوارش و کبد
احمد آباد پرستار یک ساختمان پزشکان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
دکتر امید قنائی
فوق تخصص گوارش و کبد و مجاری صفراوی
چمران ۶ ( گلستان شرقی) ساختمان آپا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
دکتر غلامعلی محرابی
فوق تخصص گوارش و کبد و آندوسکوپی
رتبه اول کشوری
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
دکتر حسن‌ سعادت‌ نیا
فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد بزرگسالان
احمدآباد - نبش خیابان عارف‌ 5 - سا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
عباس‌ اسماعیل‌ زاده‌
داخلی گوارش
‌چمران - ‌3راه‌جم‌ساختمان‌شفا
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
دکتر حسن‌ وثوقی نیا
فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد بزرگسالان
بلوار سجاد - بین چهارراه خیام و چه…
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
دکتر احمد خسروی
تخصص بیماری های داخلی
خیابان احمد آباد - ابتدای محتشمی -…
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
دکتر عبدالرسول حیات بخش
فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد بزرگسالان
خیابان احمدآباد - خیابان پرستار - …
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
دکتر علی مختاری فر
فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد بزرگسالان
بلوار مدرس - مدرس 8 - مجتمع تجاری …
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
دکتر قدرت اله سلطانی
فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد بزرگسالان
 احمد آباد - بین عارف 2 و 4 - ساخت…
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
دکتر مجید صداقت
فوق تخصص بیماری های گوارش کودکان
خیابان احمدآباد - خیابان پرستار 1 …
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
دکتر افشین هوشیار
فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد بزرگسالان
خیابان عارف 2 - ساختمان پزشکان فار…
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
دکتر آزیتا گنجی
فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد بزرگسالان
خیابان امام خمینی - امام خمینی 14 …
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
دکتر عباس حسن زاده
فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد بزرگسالان
میدان بیمارستان امام رضا - ابتدای …
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
دکتر علی مختاری فر
فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد بزرگسالان
خیابان ابن سینا - میدان امام رضا (…
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
دکتر فریده مرادی مقدم
فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد بزرگسالان
پرستار 1 - عارف 2 - ساختمان سماء -…
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
دکتر افشین هوشیار
فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد بزرگسالان
بزرگراه آزادی - بعد از پل قائم - ب…
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
دکتر داوود شریفی
فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد بزرگسالان
مشهد - خیابان احمدآباد - ابتدای خی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
دکتر عباس اسمعیل زاده
فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد بزرگسالان
مشهد - میدان بیمارستان امام رضا(ع)…
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
دکتر علی بهاری
فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد بزرگسالان
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
دکتر احسان اکبری
فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد بزرگسالان
بلوار وکیل آباد نبش دانش آموز 2
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
دکتر محمد شریف بجستانی
تخصص بیماری های گوارش و کبد بزرگسالان
احمدآباد - خیابان رضا - نبش رضا 14…
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
دکتر آزیتا گنجی
فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد بزرگسالان
گلستان شرقی - ساختمان آپادانا
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
خسرو نوربخش‌
داخلی گوارش
احمدآباد - نبش‌عارف‌
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
شهین‌ سعادتیان‌
داخلی گوارش
احمدآباد - بین‌پاستوروقائم‌
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
کاظم‌ امینی
داخلی گوارش
ابن‌سینا - ساختمان‌اطبا
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
سعید یزدچیان‌
داخلی گوارش
دانشگاه‌ - قبل‌م‌ تقیآباد
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
دکتر مسعود شریفیان رضوی
فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد بزرگسالان
خیابان پرستار - نبش پرستاریک - ساخ…
امکان ثبت نوبت تلفنی