پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان روانپزشکی و روان‌شناسی گرگان
دکتر فرزاد سوادکوهی
اعصاب و روان
خیابان ولیعصر عدالت ۱۴ ساختمان حکی…
گرگان
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر محمداسمعیل ساوری
تخصص روانپزشکی
خیابان ولیعصر - نبش عدالت 5 - مجتم…
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر حمیدرضا شکوری
تخصص روانپزشکی
خیابان ولیعصر، عدالت 11، روبروی کل…
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر کورش سلیمانی
متخصص روانپزشک (روانشناس)
خیابان ولیعصر، عدالت 7، ساختمان می…
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر حسن رئیسی
متخصص روانپزشک (روانشناس)
خیابان ولیعصر، عدالت 41، مجتمع دکت…
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر محمد زمان کامکار
متخصص روانپزشک (روانشناس)
خیابان ولیعصر، عدالت 13، ساختمان آ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر محمد قزل
تخصص روانپزشکی
گلستان - گرگان
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر اسماعیل رفیعی
متخصص روانپزشک (روانشناس)
خیابان ولیعصر، عدالت 14، مجتمع فار…
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر محمدزمان کامکار
متخصص روانپزشک (روانشناس)
خیابان ولیعصر، عدالت 13، ساختمان آ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر محمد صالحی
متخصص روانپزشک (روانشناس)
خیابان ولیعصر، ساختمان ابوریحان، ط…
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر امیرعباس جهانیان
متخصص روانپزشک (روانشناس)
چهار راه میدان، ابتدای خیابان سرخو…
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر حسین سروش
متخصص روانپزشک (روانشناس)
خیابان ولیعصر، عدالت 13، مجتمع پزش…
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر هادی سالاری
متخصص روانپزشک (روانشناس)
خیابان ولیعصر، مرکز پزشکی ایرانشهر
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر سیدقاسم محدثی
متخصص روانپزشکی
خیابان ولیعصر -عدالت 8- ساختمان پز…
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر محمدزمان کامکاری
روان پزشک
خ ولیعصر-مجتمع صدرا
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر رحیم کهن سال
متخصص بیماریهای اعصاب
گ- خیابان ولیعصر-مجتمع صدرا
امکان ثبت نوبت تلفنی