پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان داخلی و روماتولوژی گرگان
گرگان
دکتر محمد موجرلو
متخصص بیماریهای داخلی
خ ولیعصر-عدالت 13-ساختمان قائم-ط 4
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر سیما صدیقی
متخصص داخلیفوق تخصص مفاصل و عضلات (روماتولوژی)
گلستان - گرگان - عدالت11-ساختمان م…
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر شهریار سمنانی
متخصص داخلی
خ ولیعصر عدالت 24 ساختمان کاوه
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر علیرضا مجریان
متخصص داخلی
گلستان - گرگان - عدالت 1 پلاک 6
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر عارف امیری
متخصص داخلی
گلستان - گرگان - پاساژ لاله زاری-ط…
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر مسعود قطب عمادی مازندرانی
متخصص بیماریهای داخلی
عدالت یازدهم روبروی کلینیک دکتر مو…
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر علیرضا مقصودلو
متخصص داخلی
گلستان - گرگان - خ-ولیعصر-مجتمع لا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر اردشیر بنی کریمی
متخصص بیماریهای داخلی
خ ولیعصر عدالت 18 مجتمع دکتر شیراف…
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر حمیده اکبری
متخصص داخلی
گلستان - گرگان - ولیعصر- عدالت 22-…
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر عبدالمجید مظهری
متخصص داخلی
گلستان - گرگان - عدالت 13-ساختمان …
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر یزدان صادقی انارکی
متخصص داخلی
گلستان - گرگان - ولیعصر ساختمان سی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر محمدرضا کاویانی
متخصص داخلی
گلستان - گرگان - ابتدای عدالت18-سا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر عاطفه اخوان طبیب
متخصص داخلی
گلستان - گرگان - عدالت 7 ساختمان م…
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر محمد حیدری گرجی
متخصص بیماریهای داخلی
خ ولیعصر -مجتمع پزشکی ایرانشهر ط 1
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر آزیتا البرزی
متخصص بیماریهای داخلی
عدالت 13 - انتهای کوچه مجتمع آرمان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر سید عسگر حسینی
متخصص داخلی
گلستان - گرگان - نبش عدالت 14 س رضا
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر آق اویلی پوری
متخصص داخلی
گلستان - گرگان - پاساژ بهارستان
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر محمدیوسف شریعتی
متخصص بیماریهای داخلی
خ 5آذر- ساختمان بهارستان
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر سیدعسکر حسینی
متخصص بیماریهای داخلی
خ ولیعصر جنب بانک ملی
امکان ثبت نوبت تلفنی