پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان پوست و مو گرگان
دکتر جابر مازندرانی
متخصص پوست و مو لیزر و زیبایی
خیابان شالیکوبی عدالت ۲۱ کمانگری ۲…
گرگان
امکان ثبت نوبت تلفنی
دکتر فاطمه لیوانی
متخصص پوست، مو، زیبایی و لیزر
خیابان ولیعصر عدالت۱۵ ساختمان ایرا…
گرگان
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر علی مقصودلو نژاد
متخصص پوست و مو
خیابان ولیعصر - مجتمع صدرا - طبقه …
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر بابک سلطانی
تخصص بیماری های پوست(درماتولوژی)
خ ولی عصر- مجتمع لاله-پ 212
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر محمد دهقان
تخصص بیماری های پوست(درماتولوژی)
عدالت 18، ساختمان فردیس، طبقه اول
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر محمد ابراهیمی راد
تخصص بیماری های پوست(درماتولوژی)
خیابان ولیعصر، ساختمان پزشکان میر …
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر عباسعلی تاجیک قنبری
متخصص پوست و مو
خیابان ولیعصر، مجتمع پزشکی ایرانشهر
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر سیما بغدادی
متخصص پوست و مو
خیابان ولیعصر، ساختمان سینا
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر محمدحسن راشدی
متخصص پوست و مو
خ امام روبروی نعلبندان پاساژ قدس
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر اسماعیل یوسفی
تخصص بیماری های پوست(درماتولوژی)
عدالت 5-پاساژ اریا -ط 2-واحد97
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر منوچهر علیمی
متخصص پوست و مو
گلستان - گرگان - مجمع لاله-ط 1-پلا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر علی مقصودلونژاد
متخصص پوست و مو
گلستان - گرگان - مجتمع صدرا (ولیعص…
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر محمددهقان
پوست
عدالت 18-ساختمان فردیس
امکان ثبت نوبت تلفنی