پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان آسیب شناسی(پاتولوژی) گرگان
گرگان
دکتر شهریار علیزاده
متخصص آسیب شناسی
خ ولیعصر عدالت 11 بیمارستان موسوی …
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر محمد اشعاری
متخصص آسیب شناسی
خ تالار پ 23
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر معصومه کاویانی
متخصص آسیب شناسی
گرگان- خ شهیدرجائی- مرکز بهداشت (آ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر بهمن حضرتی
متخصص آسیب شناسی
خ ولیعصر مجتمع ایرانشهر
امکان ثبت نوبت تلفنی