پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان رادیولوژی و سونوگرافی یزد
دکتر سوده جرجانی
رادیولوژی سونوگرافی
خیابان کاشانی انتهای کوچه کانون زب…
یزد
امکان ثبت نوبت تلفنی
یزد
دکتر افسانه قاسمی فیروزآبادی
تخصص پرتودرمانی (رادیوتراپی)
بلوار طالقانی - کوچه مجاهد - ساختم…
امکان ثبت نوبت تلفنی
یزد
دکتر لیلا نیکوکار
پرتونگاری
خیابان آیت الله کاشانی - بیمارستان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
یزد
دکتر مهدی صنعتی
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
بلوار مدرس-میدان نماز
امکان ثبت نوبت تلفنی
یزد
دکتر سید مصطفی بقایی پور
پرتونگاری
خیابان امام رضا
امکان ثبت نوبت تلفنی
یزد
دکتر فرزانه لشگری
پرتونگاری
خیابان فرخی-کوچه سلامت
امکان ثبت نوبت تلفنی
یزد
دکتر شراره برادران
پرتونگاری
خیابان امام رضا
امکان ثبت نوبت تلفنی
یزد
دکتر حمید رضا نفیسی
پرتونگاری
خیابان فرخی-کوچه سلامت
امکان ثبت نوبت تلفنی
یزد
دکتر محمود فلاح تفتی
پرتونگاری
خیابان امام خمینی
امکان ثبت نوبت تلفنی
یزد
دکتر لیلا نیکوکار
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
اول بلوار منتظر قائم
امکان ثبت نوبت تلفنی
یزد
دتر حمید رضا منصوریان
پرتونگاری
خیابان فرخی-کوچه سلامت
امکان ثبت نوبت تلفنی