پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان غدد، رشد و متابولیسم یزد
یزد
سیدمحمد محمدی زارچ
فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم
بلوار جمهوری - کلینیک افشار
امکان ثبت نوبت تلفنی
یزد
سیدمحمد محمدی زارچ
فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم
صفائیه - میدان ریاضی - جنب درب اصل…
امکان ثبت نوبت تلفنی
یزد
دکتر محمد افخمی اردکانی
فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم (اندوکرینولو…
بلوار طالقانی - کوچه مجاهد - مجتمع…
امکان ثبت نوبت تلفنی