پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان عمومی یزد
یزد
دکتر طاهره اخوان کرباسی
دکترای حرفه ای پزشکی
صفائیه - خیابان تیمسار فلاحی - نرس…
امکان ثبت نوبت تلفنی
یزد
دکتر محمدرضا صادقیان تفتی
دکترا پزشکی عمومی
خ امام خمینی
امکان ثبت نوبت تلفنی