دکتر علیرضا کمالی در حیطه متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورولوژی) و در شهر زنجان به آدرس بالاتر از چهارراه انقلاب -ساختمان پاستور مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر علیرضا کمالی را به آسانی دریافت کنید.
دکتر علیرضا کمالی

دکتر علیرضا کمالی

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورولوژی)

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۲۴۵۸۲
۵۲۸ نفر
آدرس و تلفن مطب دکتر علیرضا کمالی
زنجانبالاتر از چهارراه انقلاب -ساختمان پاستور

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:00

  024-3333****
  مطب های دیگر با تخصص مشابه

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  مطب

  بالاتر از چهارراه انقلاب -ساختمان پاستور

  024-3333****