دکتر نیما محسنی در حیطه متخصص ارتوپدی ، جراحی آسیب های ورزشی شانه و زانو از فرانسه و در شهر تهران به آدرس میدان ارژانتین تقاطع الوند و راشل کوری روبروی بیمارستان کسری_جنب بانک پاسارگاد پلاک ۴-روزهای زوج ۵-۸ عصر مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر نیما محسنی را به آسانی دریافت کنید.
دکتر نیما محسنی

دکتر نیما محسنی

متخصص ارتوپدی ، جراحی آسیب های ورزشی شانه و زانو از فرانسه

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۱۱۵۱۰۰
۴۱۳ نفر
شنبه۲۵ فروردین
فردا
دوشنبه۲۷ فروردین
۳ روز دیگر
چهارشنبه۲۹ فروردین
۵ روز دیگر
شنبه۰۱ اردیبهشت
۸ روز دیگر
دوشنبه۰۳ اردیبهشت
چهارشنبه۰۵ اردیبهشت
شنبه۰۸ اردیبهشت
دوشنبه۱۰ اردیبهشت
چهارشنبه۱۲ اردیبهشت
اطلاعات تکمیلی

دکتر نیما محسنی متخصص ارتوپدی

فلوشیپ جراحی شانه و زانو از فرانسه

جراحی تعویض مفصل شانه، زانو و لگن

جراحی آسیب های ورزشی شانه و زانو

بورد تخصصی از دانشگاه تهران

شاغل در بیمارستان کسری تهران

مطب دکتر نیما محسنی
تهرانمیدان ارژانتین تقاطع الوند و راشل کوری روبروی بیمارستان کسری_جنب بانک پاسارگاد پلاک ۴-روزهای زوج ۵-۸ عصر

شنبه عصر ودوشنبه عصر و چهارشنبه عصر

ساعت ۵-۸

  0919706****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  فردا
  ۲۵ فروردین (فردا)از ساعت ۱۷ الی ۲۰
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۳ روز دیگر
  ۲۷ فروردین (دوشنبه)از ساعت ۱۷ الی ۲۰
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۵ روز دیگر
  ۲۹ فروردین (چهارشنبه)از ساعت ۱۷ الی ۲۰
  ۸ روز دیگر
  ۱ اردیبهشت (شنبه)از ساعت ۱۷ الی ۲۰
  ۳ اردیبهشت (دوشنبه)از ساعت ۱۷ الی ۲۰
  ۵ اردیبهشت (چهارشنبه)از ساعت ۱۷ الی ۲۰
  ۸ اردیبهشت (شنبه)از ساعت ۱۷ الی ۲۰
  ۱۰ اردیبهشت (دوشنبه)از ساعت ۱۷ الی ۲۰
  ۱۲ اردیبهشت (چهارشنبه)از ساعت ۱۷ الی ۲۰
  کسانی که دکتر نیما محسنی را پیشنهاد میکنند:
  جناب آقای دکتر دانیال شریفی رضوی ارتوپدی جناب آقای دکتر دانیال شریفی رضوی
  اینستاگرام دکتر نیما محسنی

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  مطب دکتر نیما محسنی

  میدان ارژانتین تقاطع الوند و راشل کوری روبروی بیمارستان کسری_جنب بانک پاسارگاد پلاک ۴-روزهای زوج ۵-۸ عصر

  0919706****